У наш тривожний час великого  значення набуває розвиток сучасного машинобудування, яке потребує на ринку праці справжніх фахівців.  Спеціалістів, які здатні вирішувати складні завдання та практичні проблеми у сфері машинобудування та металообробки, застосовувати способи і методи діяльності, спрямовані на розробку, виготовлення, експлуатацію та утилізацію продукції галузевого машинобудування. Майбутні фахівці володіють  принципами роботи технологічного обладнання та устаткування, його експлуатації, обслуговування та ремонту.

Також особливу  увагу слід  приділяти спеціальностям, пов’язаним з автомобільними транспортними засобами та логістикою автомобільного транспорту, підготовці фахівців, здатних вирішувати важливі завдання,  спрямовані на розвиток та функціонування автомобільних транспортних систем і технологій.

Основною метою освітньої діяльності відділення транспорту та інженерної механіки є підготовка висококваліфікованих і конкурентноздатних фахівців галузевого машинобудування, прикладної механіки, автомобільного транспорту і транспортних технологій, а також утвердження національних і загальнолюдських цінностей.

Для потреб підприємств регіону на відділенні готують фахівців освітнього рівня фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

131 “Прикладна механіка”;

133 “Галузеве машинобудування”;

274 “Автомобільний транспорт”;

275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

та фахівців освітнього рівня бакалавр за спеціальністю:

274 “Автомобільний транспорт”.

Випускники відділення транспорту та інженерної механіки мають змогу продовжити навчання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя для одержання освітніх рівнів бакалавра та магістра.

Для якісного навчання студентів усі кабінети, майстерні  та лабораторії відділення забезпечені необхідним обладнанням.

Майбутні фахівці  мають змогу проходити практики на базі коледжу та на багатьох підприємствах області, України та за кордоном, де вивчають процеси і технології  виробництва, розвиток та функціонування автомобільних транспортних систем і технологій.

Студенти займаються і науковою роботою: беруть активну участь у наукових конференціях, у конкурсах професійної майстерності, друкують статті у фахових виданнях.

Цікаво проходить і дозвілля. Студенти разом із викладачами  проводять цікаві заходи до  професійних свят, фахові конкурси, вікторини, змагання, авторалі, концерти, відеоконференції.