Відділення телекомунікацій та електронних систем створено у 1994 році на базі радіотехнічного відділення Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування. На відділенні навчається близько 450 студентів денної форми навчання.

Телекомунікації та інтернет-технології складають один із найважливіших напрямів сучасної економіки, що стрімко розвивається. Революційні зміни, які відбуваються в нашому житті, бізнесі, соціальній та промисловій інфраструктурі, пов’язані саме з телекомунікаціями та мережевими технологіями. Вже нікого не дивує те, що знаходячись на величезній відстані від місця події, можна бути її повноправним учасником, будь-то бізнес-форум, комерційний проект або наукова конференція. За оцінками експертів впровадження багатьох революційних телекомунікаційних технологій намічається на початок-середину 2030-х років. Вже зараз активно впроваджуються в наше життя такі новітні технології як Інтернет речей, Інтернет-телебачення, мобільний зв’язок покоління 5G, тощо. Щорічне зростання на 25% сектору інформаційно-комунікаційних технологій та телекомунікацій суттєво перевищує показники росту кращих економік світу, а світові ІТ-бренди в галузі телекомунікацій стали найвдалішими бізнес-проектами останніх десятиліть.

Основною метою освітньої діяльності відділення телекомунікацій та електронних систем є підготовка висококваліфікованих і конкуренто-спроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в галузі телекомунікаційних, радіоелектронних мікроелектронних та комп’ютерних технологій, утвердження національних і загальнолюдських цінностей. Для потреб підприємств регіону на відділенні готують фахівців освітнього рівня фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

172 Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма: Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв);

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма: Обслуговування програмних систем і комплексів);

141 Енергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма: Обслуговування та ремонт електричних та електронних систем автомобіля);

та фахівців освітнього рівня бакалавр за спеціальністю:

123 Комп’ютерна інженерія.

Випускники відділення мають змогу продовжити навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя для одержання освітніх рівнів бакалавра та магістра. Серед викладачів відділення 3 кандидати наук, 28 викладачів вищої категорії, 4 викладачі І категорії, 2 старших викладачі та 18 викладачів-методистів.

До навчального процесу залучені провідні спеціалісти базових підприємств та викладачі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, серед яких 2 доктори наук і 13 кандидатів наук.

Матеріально-технічну базу відділення складають 10 спеціалізованих лабораторій і кабінетів, 7 комп’ютерних лабораторій, об’єднаних в локальну мережу і під’єднаних до мережі “Internet”, 2 навчально-виробничі майстерні.

Навчання на відділенні телекомунікацій та електронних систем Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя» це:

  • грунтовна освіта в галузі телекомунікацій, радіотехніки, електронних апаратів та систем та комп’ютерної інженерії;
  • володіння сучасними комп’ютерними технологіями і САПР;
  • знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватись у ринковому просторі;
  • здатність працювати в різних галузях народного господарства;
  • можливість продовження освіти в провідних навчальних закладах України та Європейського Союзу.

Студенти відділення беруть активну участь в житті коледжу. Виступають в спортивних змаганнях за коледж на місцевому та обласному рівнях, де посідають призові місця. На відділенні проводяться тижні спеціальностей, розважально-пізнавальні квести, конкурси художньої самодіяльності, в яких активну участь беруть наші студенти.

Випускними роботами наших студентів, як правило, є реальні дипломні проекти – діючі макети радіотехнічних пристроїв, проекти комп’ютерних мереж, web-сайти або прикладні програми для підприємств і організацій міста та області. Після закінчення коледжу випускники користуються значним попитом з професійної точки зору і виявляють новітні знання та високий рівень навичок та умінь на виробництві.

Випускник відділення телекомунікацій та електронних систем Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя» – це технічна інтелігенція ХХІ століття.