Технічний коледж здійснює підготовку за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»).

Телекомунікації та радіотехніка складають один із найважливіших та найактуальніших напрямів сучасної технічної галузі, що стрімко розвивається. Революційні зміни, які відбуваються в нашому житті, бізнесі, соціальній та промисловій інфраструктурі, пов’язані саме з телекомунікаціями та радіотехнічними технологіями. Вже нікого не дивує те, що знаходячись на величезній відстані від місця події, можна бути її повноправним учасником, будь-то бізнес-форум, комерційний проект або наукова конференція. За оцінками експертів впровадження багатьох революційних телекомунікаційних технологій почнеться на початку 2030-х років. Вже зараз на підході до впровадження такі новітні технології як Інтернет речей, Інтернет-телебачення, мобільний зв’язок покоління 5G, тощо. Основними галузями телекомунікацій на сьогоднішній день є: Інтернет, мобільний зв’язок, мережі передачі даних, супутникові системи зв’язку, цифрове і аналогове телебачення, телефонний зв’язок, електронний банкінг. Щорічне зростання на 25% сектору інформаційно-комунікаційних технологій та радіотехнічних засобів суттєво перевищує показники росту кращих економік світу, а світові бренди в галузі телекомунікацій  та виробництва засобів зв’язку стали найвдалішими бізнес-проектами останніх десятиліть.

Фахівець в галузі телекомунікацій та радіотехніки – одна з найінтелектуальніших професій. Він може відповідати за конструювання та виготовлення радіотехнічних приладів і систем, займатися їх налаштуванням за вже наявною технологією та технічною документацією.Технічний фахівець в галузі телекомунікацій та радіотехніки також бере участь у розробці нових моделей пристроїв, їх розрахунку та проектуванні,”прокладає” оптико-волоконні мережі, надає послуги IP-телефонії, відповідає за наладку, експлуатацію, моніторинг мережі, її розвиток, забезпечує якісну і надійну роботу систем. Встановлює на підприємствах системи відеоспостереження, охоронно-пожежну сигналізацію, звукове сповіщення та ін. 

Основними робочими інструментами фахівців даного профілю є засоби обчислювальної техніки – від персональних комп’ютерів і спеціалізованих вимірювальних пристроїв до систем штучного інтелекту.Найголовніше у цій роботі – розуміти, як відбуваються процеси всередині того чи іншого апарата, вміти мислити логічно. Адже радіотехнічні сигнали – речі невидимі і невловимі, однак, потрібно зуміти уявити собі їх рух і поширення.Фахівець в галузі телекомунікацій повинен добре розуміти закони фізики і інженерні принципи, на яких заснована робота приладів, знати та вміти використовувати стандарти конструювання, монтажу і зборки радіоелектронних пристроїв.

 • Технічний фахівець в галузі телекомунікацій та радіотехніки завдяки фундаментальній підготовці з математики, фізики, обчислювальної техніки, програмування, дисциплін радіотехнічного спрямування може:
 • проектувати та впроваджувати у виробництво радіоелектронні апарати і прилади;
 • керувати  виробничими дільницями розробки та удосконалення конструкції, технології виробництва радіоелектронних приладів, стандартизації та нормалізації виробів і технологічних процесів;
 • здійснювати контроль за якістю монтажу та регулювання радіоприладів;
 • здійснюватимонтажоптико-волоконних мереж;
 • здійснюватимонтаж системи відеоспостереження, охоронно-пожежної сигналізації, звукового сповіщення;
 • здійснювати наладку, експлуатацію, моніторинг телекомунікаційних мережі;
 • здійснювати технічне обслуговування та ремонт побутових та офісних радіоелектронних пристроїв.

Сучасний технік–конструктор – це фахівець, якому притаманні такі якості:

 • вміння конструювати, експлуатувати, досліджувати, ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру широкого функціонального призначення;
 • знання сучасних технологій виробництва радіоелектронної апаратури і приладів;
 • володіння комп’ютерними технологіями і САПР, використання сучасної комп’ютерної техніки в інженерній діяльності;
 • знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватися у ринковому просторі і підвищувати ефективність інженерної діяльності;
 • володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва;
 • здатність працювати у різних галузях народного господарства.

Місце роботи. Місце знайти нескладно – послуги фахівціву галузі телекомунікацій та радіотехніки  сьогодні потрібні на будь-якому середньому або великому підприємстві. Це заводи, які виробляють різну техніку (починаючи з побутової і закінчуючи військовою), науково-дослідні інститути, медичні установи, провайдери телекомунікаційних та інформаційних послуг, оператори мобільного зв’язку, сервісні центри, мережі з продажу радіоелектронного обладнання. Багато випускників коледжусьогодні працюють в бізнес-центрах (телефакс, відеотелефон, електронна пошта), обчислювальних центрах, на локальних і глобальних інформаційних комп’ютерних центрах, на локальних і глобальних інформаційних комп’ютерних мережах, в центрах комутації мобільних засобів зв’язку.

Особисті якості.Ця професія для тих, кому подобається сучасне телекомунікаційне обладнання та засоби обробки інформації, хто мріє проектувати та виготовляти засоби приймання та передавання сигналів, хто бачить себе серед будівників систем зв’язку майбутнього.