Навчання студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” (Спеціалізація “Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”) забезпечує циклова комісія механічних дисциплін.

Термін навчання:

– на базі 9 класів -3 роки 10 місяців

– на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Після закінчення навчання студенти отримують кваліфікацію «технолог».

Кваліфікація технолога дозволяє:

 • вибирати і розпізнавати матеріали, які використовуються для деталей машин;
 • добирати способи виготовлення заготовок деталей машин;
 • проектувати прогресивні технологічні процеси виготовлення деталей машин з використанням електронно-обчислювальної техніки;
 • використовувати навики організації виробництва;
 • проводити діагностику і технічний контроль якості деталей машин та механізмів;
 • обслуговувати високоавтоматизоване обладнання, верстати з числовим програмним керуванням;
 • конструювати технологічне оснащення.

Студенти після закінчення коледжу можуть працювати на посадах:

 • технолога по розробці технологічних процесів механообробного виробництва;
 • конструктора по проектування технологічного оснащення;
 • технолога механічної дільниці;
 • технолога з програмування систем ЧПК автоматизованого виробництва;
 • майстра виробничої дільниці.

Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у коледжі випускники даної спеціальності можуть продовжувати навчання на третьому курсі ТНТУ ім. І. Пулюя:

– на механіко-технологічному факультеті, напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», спеціальність 7.05050201, 8.05050201 «Технології машинобудування»;

– на факультеті машинобудування та харчових технологій, напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальність  7.05050301, 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи».

Навчання на даній спеціальності невідривно пов’язане із виробництвом, тому при викладанні дисциплін спеціального циклу особливу увагу приділяється питанням практичного застосування теоретичних знань. Навчальні практики по даній спеціальності проводяться у механічній майстерні коледжу та на підприємствах Тернополя, оснащених металообробним обладнанням: ТДНТП «Промінь», ВАТ «Тернопільський комбайновий завод», ТОВ «ОСП  Корпорація Ватра»,  ПАТ «Техінмаш», ВАТ  «Тернопільський радіозавод «Оріон».

За цикловою комісією механічних дисциплін закріплено лабораторію, дві навчальних майстерні та шість спеціалізованих кабінетів, завданням яких є забезпечення поглибленого вивчення дисциплін, реалізація практичної і творчої складових змісту навчання, організація роботи гуртків.

{gallery}specialty/fomp/1{/gallery}

Студент групи ОМР-400 Вовк Олександр у механічній майстерні технічного коледжу демонструє вміння виготовляти деталь згідно заданого креслення (2012 р.).

Під час тижнів механічних дисциплін проводяться конкурси фахової майстерності, інтелект-ігри, конкурси стінгазет, презентацій групи.

Суденти групи ОМР-400 демонструють професійні вміння роботи на токарному верстаті (2011 р.).

{gallery}specialty/fomp/2{/gallery}

Студенти групи ОМР-100 представляють до розгляду журі стінгазету (2011 р.).

{gallery}specialty/fomp/3{/gallery}

Конкурс «Професійна інтуїція». Залуцька Н.В. перевіряє правильність вибору різального інструменту (гр. ОМР-100, 2012 р.).

Високу оцінку впродовж багатьох років при захисті дипломних проектів студентами даної спеціальності давали голови державних екзаменаційних комісій – Гурей І.В. – д.т.н., професор кафедри “Конструювання верстатів, інструментів та машин” ТНТУ ім. І Пулюя, Закалов О.В. – к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування ТНТУ ім. І. Пулюя, Кущак І.В. – директор ТзОВ «ТеХС», Вовк Я.І. – заступник генерального директора з НТР ТОВ «ОСП Корпорація Ватра».

{gallery}specialty/fomp/4{/gallery}

Ткачук Руслан, студент групи ОМР-400 відповідає на питання голови ДЕКу  Кущака І.В., директора ТзОВ «ТеХС» (2012 р.).

{gallery}specialty/fomp/5{/gallery}

2013 рік, члени ДЕКу  – заступник ген. директора з НТР ТОВ “ОСП Корпорація Ватра Вовк Я.І., к.т.н., доцент, заступник директора ТК ТНТУ з НВР Волошин В.Н., викладачі Кухарський О.М., Слободний Б.М., Зобнінська О.Я. слухають доповіді студентів групи ОМР-400. 

 {gallery}specialty/fomp/6{/gallery}

Голова ЦК механічних дисциплін Зобнінська О.Я. вітає студентів групи ОМР-400 з успішним захистом дипломних проектів (2013 р.).

 {gallery}specialty/fomp/7{/gallery}

Студенти групи ОМР-400 перед врученням дипломів (2012 р.).

 {gallery}specialty/fomp/8{/gallery}

Директор ТК ТНТУ імені Івана Пулюя, к.т.н., доцент, Відмінник освіти України Калушка В.П. вручає диплом Бучинському Василю, студенту групи ОМР-400 (2012 рік випуску, керівник крупи – Гикавий П.Я.).

 {gallery}specialty/fomp/9{/gallery}

Після вручення дипломів (2012 р.): студенти групи ОМР-400, священик-монах церкви Св. Петра о.Пантелеймон, директор коледжу Калушка В.П.