Відділення електронних апаратів запрошує вас стати фахівцем за напрямом підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Підготовка даних фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Ознакою часу, в якому ми живемо, є лавинне нагромадження інформації і бурхливий розвиток мікроелектронної техніки. Наша цивілізація нестримно прямує до комп’ютерної ери. Відбувається перехід до інформаційних технологій, тобто до широкого застосування комп’ютерів і програмного забезпечення у виробництві, управління, науці, освіті, медицині, торгівлі, банківській справі, тощо.

Комп’ютерні системи використовуються на десятках великих та сотнях середніх та малих промислових підприємств різної форми власності, в банківських установах, у торгівельній мережі. Досить часто комп’ютерна техніка використовується не автономно, а в складі локальних або корпоративних мереж. У зв’язку з цим існує потреба у фахівцях, які б уміли проектувати, встановлювати, та експлуатувати комп’ютерні мережі та системи, створювати для них сучасне програмне забезпечення, розробляти бази даних, здійснювати ефективний і надійний захист інформації.

Навчання на відділенні електронних апаратів Технічного коледжу ТНТУ це:

 • теоретична та практична підготовка в галузі радіотехніки, електронних апаратів та комп’ютерної інженерії;
 • володіння сучасними комп’ютерними технологіями і САПР;
 • знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватись у ринковому просторі;
 • здатність працювати в різних галузях народного господарства;
 • можливість продовження освіти в провідних навчальних закладах України.

Кваліфікація, яку отримують випускники – бакалавр з комп’ютерної інженерії. Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра з комп’ютерної інженерії – технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент.

Це дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань в таких галузях:

 • створення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Інтернет, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня;
 • створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж;
 • створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Бакалавр з комп’ютерної інженерії це:

 • ґрунтовна фундаментальна та фахова освіта;
 • проектування, виробництво та обслуговування універсальних та спеціалізованих ЕОМ, мереж ЕОМ, обчислювальних комплексів, спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв;
 • розробка та впровадження системного та прикладного програмного забезпечення;
 • володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва;
 • технічна інтелігенція XXI століття.