ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Є:

  • сприяння реалізації науково-освітніх програм, розвитку науково-пошукової діяльності, багатосторонніх освітніх послуг, оздоровчих, культурних програм і проектів коледжу;
  • надання допомоги талановитій творчій молоді, призначення стипендій, матеріальної допомоги;
  • надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів інформаційної інфраструктури;
  • створення належної навчально-методичної та матеріально-технічної бази коледжу, шляхом забезпечення сучасними посібниками та підручниками, підтримки застосування новітніх технологій в навчальному процесі, комп’ютеризації, створення навчальних кабінетів, забезпечення їх необхідним сучасним обладнанням, укомплектуванню необхідними меблями, спортивним обладнанням, тощо;
  • участь у наданні підтримки персоналу коледжу у спеціальній підготовці, підвищенні фахової кваліфікації та перекваліфікації, преміювання за високі результати праці;
  • сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги одиноким людям похилого віку на місцевому рівні;
  • надання допомоги учням та студентам, а також підліткам міста Тернополя з багатодітних та малозабезпечених сімей;
  • сприяння у здійсненні медичної допомоги, проведенню оздоровлення набувачів благодійної допомоги;
  • сприяння в організації та проведенні благодійних акцій;
  • здійснення інших заходів, що сприяють розвитку коледжу.