МЕТА, ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах спорту та фізичної культури, прав людини і громадянина та основоположних свобод, соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Фонд створюється з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах реалізації програм і заходів, направлених на розвиток Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (надалі – Коледж) в сферах освіти, науки, медицини, культури, мистецтва, спорту, здоров’я, туризму, фізичного та патріотичного виховання, сприяння духовного розвитку унів та студентів і поліпшення матеріально-технічного становища коледжу та окремих категорій осіб.

Предметом діяльності Фонду є створення умов та об`єднання зусиль зацікавлених юридичних, фізичних осіб та міжнародних організацій для співпраці і надання матеріальної, фінансової, медичної, оздоровчої допомоги набувачам благодійної допомоги, які сприяють розвитку благодійних програм коледжу та окремих категорій осіб.