28 січня 2021року в режимі онлайн відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» (лист ІМЗО від 13.01.2021 № 22.1/10-37 “Про Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році”).

Організаторами заходу виступили ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Чернівецький медичний фаховий коледж.

Метою конференції було обговорення теоретико-прикладних аспектів і перспектив розвитку освітнього процесу в Україні та Європі, зокрема переходу до студентоцентрованого компетентнісного навчання.

У науковому заході  взяли участь 147 учасників із закладів вищої та фахової передвищої освіти України, а також професори з Польщі (м. Познань) і Словаччини (м. Братислава).

ВСП «ТФК ТНТУ» на  конференції представляли викладачі циклової комісії філологічних дисциплін Бойчук Т. В. та Літвінюк О. В. Тетяна Василівна у своїй доповіді порушила проблему формування мовнокомунікативної компетентності студентів комп’ютерних спеціальностей на заняттях української мови (за ПС), а Ольга Володимирівна під час секційного засідання розповіла про реалізацію міждисциплінарних зв’язків на заняттях з української мови (за ПС) для фахівців з туристичного обслуговування.

{gallery}news/2021/2021_02_08{/gallery}