Проблема підготовки ініціативних, конкурентоздатних та професійно-компетентних випускників технікумів та коледжів є на даний час надзвичайно актуальною. Адже сучасний ринок праці диктує свої умови: якість фахової підготовки молодших спеціалістів повинна відповідати не тільки вимогам освітніх стандартів, але й потребам суспільства і роботодавців. ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації мають адаптуватися не лише до вимог часу та інноваційних технологій, але й до стратегічних напрямків розвитку регіону. Роботодавець повинен бути впевнений, що навчальні заклади підготують потрібних йому кваліфікованих спеціалістів, обізнаних у сучасних виробничих технологіях.

Саме тому останнім часом  на ринку освіти все помітнішим стає новий гравець – роботодавець. Випускники ВНЗ сьогодні виявилися таким «товаром», що користується підвищеним попитом, і опитані представники компаній одноголосно говорять, що активно залучають на роботу молодих спеціалістів. Це пояснюється як економічним підйомом у країні, так і необхідністю компенсувати природне вибуття досвідчених кадрів. При цьому наймати молодих спеціалістів в останні роки стали не тільки компанії зі сфери торгівлі, послуг, фінансів, а й підприємства виробничого сектора. Останні знову почали залучати молодих фахівців з профільних технічних ВНЗ, випускники яких ще недавно рідко знаходили собі роботу за фахом. Роботодавці кажуть навіть про конкуренцію між компаніями, які прагнуть взяти на роботу найбільш здібну молодь.

В сучасних умовах важливе місце відводиться тісній співпраці науки, освіти та інноваційної діяльності. Передбачається, що це є одним з вирішальних чинників розвитку економіки і суспільства. Потреба у висококваліфікованих та ініціативних працівниках загострюється в нових умовах, веде до природної інтеграції навчальних закладів та роботодавців, споживачів їх послуг. Інтеграція дозволяє роботодавцям дієво брати участь у формуванні та оснащенні програми навчання, закладати в умови спеціалізації свої технологічні «платформи», активно знайомитися з майбутніми випускниками, залучаючи їх для проходження практики та участі в проектах зі своєї проблематики.

Цей взаємозалежний тандем між навчальним закладом і роботодавцем вимальовує модель соціального партнерства, яка дає можливість залучати до педагогічної роботи, до участі у роботі державних екзаменаційних комісій висококваліфікованих фахівців з виробництва, можливість викладачам коледжу проходити стажування на підприємствах з метою ознайомлення із сучасними технологіями, можливість студентам проходити різні види практик на сучасному виробництві, тощо.

Співпраця навчального закладу і роботодавців – це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів. Саме такій співпраці багато уваги приділяють на відділенні електронних апаратів Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, адже зараз відчувається нагальна потреба економіки у кваліфікованих фахівцях у галузі телекомунікацій та радіотехніки. Тому 15 грудня 2017 року у коференцзалі Технічного коледжу ТНТУ відбулась зустріч керівництва ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» з адміністрацією Технічного коледжу, на якій обговорювались шляхи співпраці підприємства з навчальним закладом. На зустрічі були присутні Голова правління – генеральний директор ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» Карпик Ярослав Михайлович, перший заступник Голови правління – технічний директор ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» Грицеляк Володимир Михайлович, директор Технічного коледжу ТНТУ імені І.Пулюя Калушка Володимир Павлович, заступник директора коледжу з НР Волошин Віталій Несторович, заступник директора коледжу з НВР Королюк Ростислав Ігорович, завідувач відділенням електронних апаратів Приймак Віктор Адамович, голова циклової комісії радіотехнічних дисциплін Василишин Ольга Зіновіївна.

У ході дискусії Карпик Ярослав Михайлович відмітив, що на даний момент на підприємстві виникла проблема з молодими, ініціативними, кваліфікованими фахівцями і саме Технічний коледж є головним постачальником таких фахівців у регіоні. Технічний директор підприємства Грицеляк Володимир Михайлович розповів, що співпраця між підприємством та коледжем існує давно, але реалії часу заставляють вивести її на значно вищий рівень. У зв’язку з цим уже погоджені 5 тем дипломних проектів, які студенти, що навчаються за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв», будуть виконувати на замовлення заводу, готується ряд проектів, які будуть розроблятись студентами коледжу під спільним керівництвом як викладачів навчального закладу, так і провідних інженерів підприємства.

Завершенням досягнених домовленостей стало підписання угоди про співпрацю між Технічним коледжем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон». Підписана угода про співпрацю засвідчує домовленість про взаємні консультації з питань підготовки кадрів, формування замовлення на підготовку фахівців та забезпечення підприємства висококваліфікованими кадрами, здатними успішно працювати на рівні міжнародних стандартів, проведення наукових досліджень та проектно-конструкторських розробок з актуальних проблем, створення умов для стажування викладачів Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на базі підприємства.

За умовами угоди студенти коледжу отримають унікальну можливість проходження виробничої, конструкторсько-технологічної та переддипломної практик, ознайомлення з новітніми технологіями, що використовуються на підприємстві, а також отримають перспективу подальшого працевлаштування. Спільна робота дозволить підвищити конкурентоздатність як Технічного коледжу ТНТУ імені І.Пулюя, так і ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», створить можливості розвитку практичних навичок студентів та надасть новий імпульс у роботі над розбудовою промисловості та освіти в Україні.