3.03.2021 р. відбулося засідання методичної ради фахового коледжу. Голова ради Ярослав Шевчук обґрунтував необхідність прийняття нового Положення про методичну раду Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» в зв’язку з зміною статусу коледжу, ознайомив з функціями, структурою, повноваженнями, організацією роботи, правами членів методичної ради. Проєкт Положення був розміщений на сайті коледжу для ознайомлення педагогічними працівниками. Члени методичної ради схвалили і рекомендували затвердити Положення про методичну раду ВСП “ТФК ТНТУ” директором фахового коледжу Володимиром Калушкою. 

Ярослав Шевчук акцентував увагу на важливості і необхідності проведення якісної та інноваційної методичної роботи для підготовки професійних спеціалістів.

Голови циклових і методичних комісій   представили на розгляд методичної ради матеріали викладачів з комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін та з виховної роботи, попередньо обговорені, опрацьовані та які пройшли експертизу на засіданнях викладачів  циклових і методичних комісій. Члени методичної ради схвалили, затвердили та рекомендувати для використання в освітньому  процесі коледжу ці матеріали .  З них: навчальних посібників – 3, конспектів лекцій  – 19; методичних вказівок для самостійної роботи студентів -4, методичних вказівок до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисциплін – 7, методичних вказівок до підготовки і виконання практичних робіт з дисциплін – 3, тестовий контроль для перевірки  знань студентів з дисциплін – 5, методичні розробки виховних заходів – 16, методичні вказівки до дипломного і курсового проекту(роботи) – 3.

Секретар методичної ради  Олександра Брикса.