Сучасні інформаційні технології  міцно увійшли в наше життя. Застосування ЕОМ стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно робоче місце, обладнане комп’ютером, було великою рідкістю. Інформаційні технології відкрили нові можливості для роботи і відпочинку, дозволили багато в чому полегшити працю людини.

З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає прозорість світу, швидкість і обсяги передачі інформації між елементами світової системи, з’являється ще один інтегруючий світової фактор. Це означає, що роль місцевих традицій, що сприяють самодостатньому інерційному розвитку окремих елементів, слабшає. Одночасно посилюється реакція елементів на сигнали з позитивним зворотним зв’язком. Інтеграцію можна було б тільки вітати, якби її наслідком не ставало розмивання регіональних і культурно-історичних особливостей розвитку.

Сучасні інформаційні технології увібрали в себе лавиноподібні досягнення електроніки, а також математики, філософії, психології та економіки. Утворений в результаті життєздатний гібрид ознаменував революційний стрибок в історії інформаційних технологій, яка налічує сотні тисяч років.

Сучасне суспільство наповнене і пронизане потоками інформації, які потребують обробки. Тому без інформаційних технологій, так само як без енергетичних, транспортних і хімічних технологій, воно нормально функціонувати не може. Інформаційна насиченість не тільки змінила світ, а й створила нові проблеми, які не були передбачені.

Основною підставою успішного розвитку ІТ-сфери в сучасному світі є забезпечення підприємств цього сектору економіки достатньою кількістю кваліфікованих фахівців. Для вирішення даного завдання необхідне розширення і вдосконалення кластера профільних ЗВО, підвищення якості освіти на основі сталих навчально-виробничих зв’язків з ІТ компаніями, міжвузівського співробітництва, координації навчальної роботи з системою шкільної освіти, зокрема створення необхідної кількості закладів для отримання початкових знань та умінь в галузі інформаційних технологій, тощо.

Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя є одним із провідних навчальних закладів регіону, в якому здійснюється підготовка саме таких кадрів. Для підвищення якості даної підготовки, для більш тісної співпраці із ІТ компаніями Тернопільщини в Технічному коледжі відбулась зустріч адміністрації коледжу із представниками громадської організації «Тернопільський ІТ кластер» Міхайліді Катериною та Куликом Юрієм.

Учасники зустрічі обмінялись думками щодо оптимізації системи підготовки кадрів для сфери інформаційно-комп’ютерних технологій в напрямі своєчасного та адекватного реагування на потреби ринку та галузі.  В рамках даної зустрічі був підписаний меморандум про співпрацю між ГО  «Тернопільський ІТ кластер» та Технічним коледжем ТНТУ імені Івана Пулюя, згідно із яким сторони будуть здійснювати співробітництво щодо розвитку освіти і науки в галузі інформаційних технологій.

{gallery}news/2018/2018_10_31/1{/gallery}