12.02.2020 р. відбулась конференція трудового колективу ТК ТНТУ. Директор коледжу В.П. Калушка доповів про необхідність перейменування нашого навчального закладу відповідно до Закону України від 6 червня 2019 року № 2745-VIII «Про фахову передвищу освіту» та листа Міністерства освіти і науки України №1/9-78 від 10.02.2020 року.

Делегати конференції ухвалили рішення перейменувати Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та просити Вчену раду ТНТУ погодити рішення конференції трудового колективу коледжу і порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо погодження цього рішення.