Голова комісії: Оніщук Ірина Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Склад комісії:

 • Боргула Ольга Олегівна, спеціаліст першої категорії;
 • Захарків Ірина Мирославівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Кодлюк Ігор Васильович, спеціаліст другої категорії;
 • Мартин Галина Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Метюк Тетяна Василівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;
 • Олендер Катерина Петрівна, спеціаліст першої категорії;
 • Оніщук Ірина Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Тверда Ірина Теодозіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Основні завдання роботи викладачів комісії

 • Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання.
 • Продовження пошуку шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного в умовах сьогодення.
 • Впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів.
 • Продовження вивчення основ корекційної педагогіки, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяння розвитку їх здібностей та навчання студентів з особливими потребами.
 • Творчий розвиток викладача і студента.

При плануванні роботи циклової комісії особлива увага приділяється питанням практичної спрямованості процесу викладання іноземних мов, забезпеченню міжпредметних зв’язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі.

На засіданнях циклової комісії розглядаються та рекомендуються до використання у навчально-виховному процесі методичні розробки занять, методичні та навчальні посібники за професійним спрямуванням, доповіді та виступи над якими працюють викладачі.

1. Коротка історія циклової комісії

Історія циклової комісії іноземних мов починається з 1990 року. За цей період її очолювали досвідчені педагоги, викладачі англійської мови Дітковська В.М., Кан Л.І., Метюк Т.В. Викладачі комісії Шинкаренко М.П., Мартин Н.В., Мончак І.Г., Златів І.П., Василик Н.О., Вирста С.А., Василик Н.Б., Білоус А.В., Ющак О.М. сприяли розвитку кращих традицій іноземної філологічної науки, формуванню науково-методичної школи комісії та навчальних методик викладання іноземних мов.

У 2016 році циклову комісію очолила Янчук Марія Михайлівна.

Поєднавши мудрість поколінь науковців, педагоги продовжують розвивати філологічні, педагогічні та методичні традиції своїх попередників, збагачуючи їх новими науковими та навчально-методичними дослідженнями та впровадженнями.

Сьогоднішнє життя циклової комісії – це поєднання традицій з новітніми навчальними технологіями. Викладачі, використовуючи власний багаторічний досвід, впроваджують у практику інноваційні методики викладання іноземних мов, основні принципи яких спрямовані на досягнення відповідності іншомовної підготовки студентів стандартам європейської освіти.

Циклова комісія забезпечена необхідною навчально-методичною літературою, технічними засобами, комп’ютерною технікою тощо. Для підвищення рівня володіння іноземними мовами студенти мають можливість користуватися мультимедійними засобами в аудиторії з інтерактивною дошкою та лінгафонною апаратурою.

Викладачі циклової комісії всю роботу спрямовують на пошук і застосування методів активного навчання та підготовку висококваліфікованих спеціалістів і гідних громадян України. Заохочують та підтримують кращі починання викладачів та студентів; працюють над розробкою навчально-виховного комплексу у відповідності з навчальними програмами. Методичну роботу зосереджено на розробці активних методів та форм навчання шляхом розробки планів занять, рольових ігор, проведення відкритих навчальних занять.

Члени циклової комісії ставлять перед собою за мету постійно вдосконалювати педагогічну майстерність, поповнювати професійні, психолого-педагогічні знання, підвищувати моральний рівень, надавати допомогу молодим викладачам, розвивати принципи педагогіки співробітництва.

Змістовий та художній рівень навчальних кабінетів відповідає сучасним вимогам. У естетично оформлених фахових кабінетах є тематичні куточки, збірки літератури, методичні розробки.

Для вдосконалення навиків та вмінь студентів викладачами циклової комісії ведуться курси поглибленого вивчення іноземної мови. Студенти і викладачі працюють за сучасними методиками з використанням аудіо та відеоматеріалів, комп’ютерних програм. Створено три групи з вивчення англійської мови з врахуванням рівня володіння іноземною мовою та група з вивчення німецької мови. Для підвищення рівня володіння іноземною мовою заняття проводять волонтери Американського Корпусу Миру.

Для заохочення студентів до вивчення мов викладачі проводять різноманітні позакласні заходи. Так, в рамках тижня іноземних мов проводяться виставки стінгазет, літературні читання мовою авторів, перегляд документальних та навчальних художніх фільмів іноземною мовою. Студентам цікаво приймати участь у різноманітних розважально-пізнавальних програмах.

Студенти охоче вивчають іноземні мови

Циклова комісія іноземних мов приймає участь у тижні української духовності

2. Робота циклової комісії

Кабінет англійської мови

Одне з засідань обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ I-II рівня акредитації відбулось на базі нашого навчального закладу

Досвідом з колегами ділиться викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Тверда Ірина Теодозіївна

Перед учасниками засідання виступає викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист, заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи Мартин Галина Михайлівна

В коледжі навчається молодь з Марокко. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Захарків Ірина Мирославівна зі своїми студентами

Привітання українським студентам

Запальний марокканський танок

Пісні від серця до серця

Марокканські студенти вміють навчатись та відпочивати

3. Робота англійського клубу

Зустріч з американськими друзями

Обговорення молодіжних проблем

Дівочі розмови

Разом нас багато

4. Робота німецького клубу

Закордонна поїздка студентів

Приємні спогади

Європейські канікули наших студентів

5. Подорожуємо Україною

Вивчаємо життєвий та творчий шлях видатних українців

Чарівний карпатський край

Дорогою на Говерлу

Підкорювачі Говерли

 6. Рік англійської мови в Україні

У 2016-му році, який в Україні був проголошений Роком англійської мови, викладачі циклової комісії підготували і провели ряд заходів.

 • Організовано курси вивчення англійської мови адміністрацією та педагогічними працівниками на базі коледжу.
 • Організовано курси  для поглибленого вивчення англійської мови  студентами та учнями коледжу.
 • Продовжували розвивати міжнародне співробітництво.
 • Викладачі іноземних мов взяли участь у методичному семінарі “Teacher-training course in EFL Methodology”, організованому на базі ТНЕУ.
 • Проведено семінари, майстер-класи для викладачів англійської мови з питань впровадження в навчальний процес сучасних методик та технологій викладання англійської мови.
 • Проведено виховні заходи, просвітницько-інформаційні години, тематичні тижні, спрямовані на ознайомлення з культурним різноманіттям іноземних країн.
 • Залучено до проведення виховних заходів студентів з відділення підготовки іноземних громадян.
 • Проведено круглі столи, дискусії.
 • Проведено олімпіади, конкурси, змагання з англійської мови.
 • Організовано і проведено перегляди навчальних фільмів за професійним спрямуванням та художніх фільмів англійською мовою з метою популяризації та вивчення англійської мови.

Викладачі коледжу – учасники методичного семінару “Teacher-training course in EFL Methodology”

Олімпіада 2018 

Квест “!Thanksgiving Day in the USA”

At the lessons

Відкриті навчальні заняття

7. Робота комісії під час перебування в коледжі педагогів зі США

Значна робота була проведена членами циклової комісії під час перебування в коледжі колег з Santa Fe Сollege, США. Професор Чарльз Стівенсон та професор Юджин Залдівар впродовж кількох днів читали лекції студентам коледжу, зустрічались з очільниками освітньої галузі Тернопільщини. Викладачі англійської мови супроводжували шановних гостей під час зустрічей та екскурсій, здійснювали синхронний переклад лекцій, ознайомили гостей з-за океану з базою Технічного коледжу та культурною спадщиною українського народу.

{gallery}/ck/im/7{/gallery}