Голова циклової комісії:  Крива Лариса Петрівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

1. Склад циклової комісії:

 • Андрійчук Наталя Євгенівна – спеціаліст вищої категорії;
 • Брояк Віта Орестівна – спеціаліст вищої категорії;
 • Зуб Лілія Василівна – спеціаліст другої  категорії;
 • Пілярчук Ганна Йосипівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Радик Христина Теодозіївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Стецик Андрій Зіновійович – спеціаліст вищої категорії;
 • Ткач Галина Михайлівна – спеціаліст вищої категорії.

Протягом певного часу в цикловій комісії працювали викладачі Білоус В.А., Чупровський Ю.Г., Терлецька Г.О., Ольгасюк О.І., Родзінська Л.Т.

2. Основні завдання викладачів циклової комісії:

 • вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу з дисциплін фізика, хімія, біологія, екологія, безпека життєдіяльності та охорона праці;
 • вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь, як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
 • вдосконалення методики проведення позакласних заходів як фактора, що забезпечує високий рівень мислення;
 • забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості;
 • впровадження у навчальний процес комп`ютерних технологій;
 • виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосуванням комп’ютерів та різних технічних засобів навчання, отримання навичок роботи з персональними комп’ютерами, з сучасним програмним забезпеченням, мультимедійними системами, аудіо та відеотехнікою. Це забезпечує сучасний рівень підготовки фахівця, відкриває шлях до розуміння інформаційних процесів, роль яких постійно зростає в суспільстві;
 • забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього науково-пошукового світогляду та вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

Циклова комісія природничих дисциплін працює над методичною темою: «Реалізація індивідуального підходу до навчання студентів в умовах особистісно-орієнтованої системи навчання».

3. Навчально-матеріальна база

Циклова комісія природничих дисциплін забезпечує загальноосвітню та природничо-математичного циклу підготовку студентів усіх спеціальностей. Фізика, хімія, біологія, екологія є профілюючими в коледжі, і їм приділяється велика увага.

Навчальний процес повністю забезпечений необхідними навчальними приміщеннями: кабінети фізики (ауд. 307в, 320) і фізична лабораторія оснащені необхідними приладами, сучасним мультимедійним обладнанням, мають доступ до Інтернету; кабінет хімії і біології (ауд. 315в) забезпечений приладдям, унаочненням, літературою, технічними засобами навчання.

4. Робота циклової комісії

Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій професійний рівень: проходять курси перепідготовки, стажування, вивчають та узагальнюють передовий досвід навчально-виховної роботи передових викладачів, проводять відкриті заняття, працюють над своїми методичними розробками, заохочують та підтримують кращі починання викладачів та студентів у реалізації навчально-виховних проблем.

Викладачі циклової комісії постійно самовдосконалюються і працюють над проблемою використання та впровадження найсучасніших форм та методів організації навчального процесу.

Відкрите заняття з фізики проводить голова циклової комісії природничих дисциплін, викладач-методист Крива Л.П.

 {gallery}ck/pd/1{/gallery}

 Заняття з безпеки життєдіяльності веде викладач вищої категорії, голова обласного методичного об’єднання викладачів безпеки життєдіяльності Брояк В.О.

 {gallery}ck/pd/2{/gallery}

Цікаво проводить заняття з екології викладач вищої категорії Андрійчук Н.Є.

 {gallery}ck/pd/3{/gallery} 

Викладач біології Пілярчук Г.Й. проводить цікаві нестандартні заняття з біології, велику увагу приділяє здоровому способу життя студентів.

{gallery}ck/pd/4{/gallery} 

Викладач Зуб Л.В. проводить заняття з географії.

{gallery}ck/pd/5{/gallery} 

Викладач Стецик А.З. докладає багато зусиль, щоб зацікавити студентів коледжу вивченням фізики.

{gallery}ck/pd/6{/gallery} 

Викладачі циклової комісії приймають активну участь у засіданнях обласних методичних об’єднань серед закладів вищої освіти I-II р.а., зокрема, ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» та «Бережанський агротехнічний коледж».

{gallery}ck/pd/7{/gallery}  

Гарним показником роботи викладачів комісії є результати участі студентів у олімпіадах. Іваницький Віктор – призер ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільщини, 2018 р. (викладач Стецик А.З.).

{gallery}ck/pd/8{/gallery}  

Недошитко Ангеліна – призер ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології  ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільщини, 2018 р. (викладач Пілярчук Г.Й.)

{gallery}ck/pd/9{/gallery}  

Під керівництвом викладачів фізики Кривої Л.П. і Радик Х.Т. студенти коледжу ведуть науково-пошукові роботи з фізики, з результатами яких виступають на студентських науково-технічних конференціях.

{gallery}ck/pd/10{/gallery}  

Викладачі фізики Крива Л.П. і Радик Х.Т. проводять заняття для студентів-іноземних громадян.

{gallery}ck/pd/11{/gallery}  

Традиційними стали тижні природничих дисциплін, метою яких є формування пізнавального інтересу студентів, ознайомлення з життям відомих вчених, розкриття краси фізичних та хімічних понять, поглиблення здобутих на заняттях знань та їх використання на практиці.

Біологічний брейн-ринг проводять викладачі Пілярчук Г.Й. і Зуб Л.В.

{gallery}ck/pd/12{/gallery}  

Флешмоб «Хімія посеред нас».

{gallery}ck/pd/13{/gallery}  

Пізнавально-розважальний квест «Хімічні перегони».

{gallery}ck/pd/14{/gallery}  

Інтернет-технології та мультимедійні засоби навчання забезпечують результативність та якість викладання, що підвищує конкурентну здатність випускників на ринку праці.

Відкрите заняття з хімії проводить викладач-методист Пілярчук Г.Й.

{gallery}ck/pd/15{/gallery}  

Відкрите заняття з фізики (викладач Радик Х.Т.)

{gallery}ck/pd/16{/gallery}  

 5. Виховна робота

Викладачі комісії з закріпленими студентськими групами проводять виховні заходи, організовують зустрічі з видатними людьми, екскурсії. Адже сучасній молоді для успішного оволодіння обраною спеціальністю необхідний не лише високий рівень фахової підготовки, а й лідерські якості, відповідальність, комунікабельність та толерантність. Над цим і працюють викладачі циклової комісії природничих дисциплін.

 {gallery}ck/pd/17{/gallery}

Позаурочний захід на тему «Велич і трагедія обкраденого генія», присвячений 100-річчю з дня смерті уродженця Тернопільщини Івана Пулюя, підготувала і провела викладач фізики Радик Х.Т.

 {gallery}ck/pd/18{/gallery}

Тематичний виховний захід «О.Смакула – гордість української нації», присвячений 35-й річниці з дня смерті одного із найвидатніших українських фізиків ХХ ст., який винайшов антирефлексійне покриття лінз, уродженця Тернопільщини Олександра Смакули підготувала і провела викладач фізики Крива Л.П.

 {gallery}ck/pd/19{/gallery}

У науково-просвітницькому заході в Центрі науки, присвяченому дню народження Івана Пулюя, взяли участь викладачі циклової комісії природничих дисциплін разом зі студентами. Про біографію та наукові досягнення І.Пулюя, про застосування Х-променів у сучасній медицині та методах дослідження космосу з використанням X-променевих обсерваторій учасникам заходу розповіли викладачі технічного університету, який носить ім’я видатного вченого. Цікавою і змістовною була відеоконференція з професором Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника, автором підручника з астрономії І.А. Климишиним.

 {gallery}ck/pd/20{/gallery}

6. Методична робота

 1. Крива Л.П. Опорні конспекти лекцій з фізики. Механіка – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 33 с.
 2. Крива Л.П. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2010. – 43 с.
 3. Крива Л.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 43 с.
 4. Крива Л.П. Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Фізика»  – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 20 с.
 5. Радик Х.Т., Крива Л.П. Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ, 2018. – 36 с.
 6. Крива Л.П. Опорні конспекти з дисципліни «Астрономія» – Тернопіль: ТК ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010. – 27 с.
 7. Пілярчук Г.Й. Інтерактивні технології навчання на заняттях біології. – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009 – 13 с.
 8. Пілярчук Г.Й. Здоровий спосіб життя як основний аспект виховання підлітків при вивченні біології з дисципліни: «Біологія» – Тернопіль: ТКТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 69 с.
 9. Брояк В.О. Навчальний посібник з дисципліни “Безпека життєдіяльності” – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2015. – 312 с.
 10. Ткач  Г.М. Зошит для лабораторних робіт з біології для студентів І курсу – Тернопіль: ТКТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 32 с.
 11. Ткач Г.М. Продукти харчування очима хіміка (рекомендації при виборі продуктів харчування) / Укладач – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 86 с.
 12. Ткач Г.М. Зошит для лабораторних робіт з хімії для студентів 2 курсу – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – 14 с.
 13. Ткач Г.М. Зошит для лабораторних робіт з хімії для студентів І курсу – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – 22 с.
 14. Ткач Г.М. Розв’язування розрахункових задач з хімії: Навчальний посібник – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009. – 67 с.
 15. Ткач Г.М. Хімія (навчальний посібник для студентів 2 курсу ) – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 133 с.
 16. Ткач Г.М. Природно-заповідний фонд Тернопільської області – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009. – 31 с.
 17. Пілярчук Г.Й. Конспект лекцій з хімії для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2018. – 38 с.
 18. Брояк В.О. Навчальний посібник з дисципліни “Безпека життєдіяльності” – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016. – 320 с.
 19. Брояк В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Охорона праці в галузі” ” – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016. – 320 с.