Голова  циклової комісії – Фігурська Любов Володимирівна, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Склад комісії:

 1. Кметь Зіновія Іванівна
 2. Макосій Степан Трохимович.
 3. Погорілець Анна Володимирівна.
 4. Фігурська Любов Володимирівна

Якісний склад комісії:

 • Викладачам циклової комісії Макосію С.Т., Школьній В.С. Кметь З.І.та Фігурській Л.В присвоєно вищу кваліфікаційну категорію, Погорілець А.В.– спеціаліст другої категорії.
 • Макосій С.Т.,Школьна В.С., Фігурська Л.В., Кметь З.І мають присвоєно педагогічне звання викладач-методист.
 • Фігурська Л.В. є кандидатом  педагогічних наук.
 • Викладачі Макосій С.Т. та  Школьна В.С. мають відзнаку «Відмінник освіти України».

Викладачі циклової комісії працюють над темою: «Шляхи вдосконалення викладання математики на сучасному етапі навчання».

Циклова комісія викладачів математики забезпечує фундаментальну підготовку з циклу математичних дисциплін студентів усіх спеціальностей. Математичні дисципліни є профілюючими в Технічному коледжі і їм приділяється велика увага.

Основні завдання комісії:

 • Підвищувати фективність навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистісно зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі.
 • Вдосконалювати навчально-методичне забезпечення.
 • Розробляти ефективні форми і методи навчально-виховної роботи.
 • Заохочувати та підтримувати кращі починання викладачів та студентів у реалізації навчально-виховних проблем. Всю роботу спрямовувати на пошук і застосування методів активного навчання та підготовку  висококваліфікованих спеціалістів.
 • Інтегрувати навчання з наукою, культурою, виробництвом, дбати про вироблення в студентів високого професіоналізму, виховання професійної честі, відповідальності.
 • Вдосконалювати методичну майстерність, систематично поповнювати професійні, психолого-педагогічні знання педагогічних працівників, підвищувати  їх моральний рівень, розвивати принципи педагогіки співробітництва.
 • Збезпечувати міжпредметні зв’язки, тісну єдність теоретичного і виробничого навчання.

 

Робота комісії (професійне спрямування)

Основним завданням циклової комісї є навчання студентів. Форми і методи навчання викладачі визначають в залежності від мети та змісту заняття, рівня знань і загального розвитку студентів тієї чи іншої групи, їх спеціальності. Завдання викладачів математики – забезпечити студентів коледжу системою знань з математичних дисциплін, озброїти методами наукового мислення і виховати в них творче ставлення до навчальної та пізнавальної діяльності.

{gallery}ck/math/2{/gallery}

Кожне заняття викладачів – це методично обґрунтоване планування, взаємодія викладача із студентами, відносини, які прийнято називати системою «викладач-студент». Викладачі математики все більше застосовують методичні прийоми, які забезпечують активність студентів і самостійність їх мислення в процесі вивчення нового матеріалу; прийоми, направлені на створення і розв’язанняпроблемних ситуацій.

Досвід роботи показує, що розвивати пізнавальну діяльність студентів якимось одним методом практично неможливо. Як багатогранне життя, так і багатогранні інтереси, здібності і прагнення студентів, тому необхідна різнобічна педагогічна дія під час навчання і в позаурочний час. Викладачі професійно проводять заняття і консультації.

Під керівництвом викладачів математики студенти коледжу ведуть пошукові роботи з математики, з якими виступають на студентських науково-технічних конференціях в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Викладачі циклової комісії приймають активну участь в засіданнях обласних методичних обєднаннях математиків серед закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів.

Студенти коледжу також приймають участь в обласних олімпіадах з математики та вищої математики, на яких займають призові місця. Так, студентка Закорчемна Антоніна – група КН-121 (викладач Кметь З.І.) зайняла перше місце по області в олімпіаді з математики (2017 рік), Іваницький Віктор – група КН-121 (викладач Кметь З.І.) перше місце в обласній олімпіаді з математики (2018 рік), Кліщ Максим –група КН-121 (викладач Кметь З.І.) – переможець ІІ етапу олімпіади з математики, а Іваницький Віктор – група КН-221 (викладач Школьна В.С.) перше місце обласної олімпіади з вищої математики (2019 рік).

Студентка навчального закладу Закорчемна Антоніна – група КН121 в 2017 році представляла Тернопільську область на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики (м.Київ) і зайняла четверте місце (викладач Кметь З.І.), студент Іваницький Віктор захищав честь коледжу та цілої області на Всеукраїнській олімпіаді з математики (м.Львів) в 2018 році, де гідно виступив – здобув третє місце серед математиків України (викладач Кметь З.І.), студент групи КН-121 Кліщ Максим представляв область на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики (м.Чернігів) в 2019 році та став одноосібним переможцем, в зв’язку із цим Технічний коледж ТНТУ ім.І.Пулюя буде проводити ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ЗВО, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів в 2020 році.

Навчальний процес з математичних дисциплін забезпечується в трьох навчальних кабінетах. До них належать: кабінет вищої математики (ауд 311), кабінети математики (ауд.303в, ауд.309в). Кабінети циклової комісії забезпечені необхідною навчальною та методичною літературою, методичним та дидактичним матеріалом, наочними посібниками та технічними засобами навчання. Зокрема, в кабінеті № 311, встановлено інтерактивний комплекс до складу якого входять системний блок, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, принтер лазерний, планшетний сканер.

Викладачі циклової комісії працюють над створенням матеріальної бази математичних дисциплін. В допомогу студентам випускають посібники з лаконічним викладом необхідного матеріалу.

Основні навчально-методичні праці викладачів циклової комісії

Викладач Фігурська Л.В. упорядкувала навчальний посібник «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Візуальний конспект з вищої математики», «Путівник для педагогічного тестування».

Викладач Кметь З.І. упорядкувала опорні конспекти з математики.

Викладач Школьна В.С. упорядкувала навчальний посібник з вищої математики, разом з Макосієм С.Т. щороку упорядковують посібник «Математика. Вступнику до Технічного коледжу», є співавтором збірника сценаріїв з виховних заходів «Жива душа поетова святая».

Викладач Макосій С.Т. є упорядником методичних посібників «Розвязування стереометричних задач в курсі геометрії», «Розвязуваня показникових та логарифмічних рівнянь і нерівностей», «Границя і неперервність функції».

Позаурочні заходи виховного спрямування:

Викладачі циклової коміісії щорічно організовують і проводять:

 • тиждень математичних дисциплін,
 • конкурс на кращу математичну газету,
 • радіогазети «Математики України»,
 • математичні вікторини,
 • математичні олімпіади.

Викладачі циклової комісії математичних дисциплін є керівниками навчальних груп, тому активно беруть участь в усіх загальних заходах коледжу: літературних світлинах, вечорах, присвячених історичним подіям, поїздах, які дозволяють пізнати рідний край Тернопілля та України.

Викладачі циклової комісії проводять виховні заходи, присвячені пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років, річниці Революції Гідності, дню народження Шевченка Т.Г., активно прийняли участь у конкурсі – виставці «Україно моя вишиванко!», мистецькій палітрі «Живу Тобою, Україно!», виховний захід «Не зганьбимо пам’ять Небесної сотні».

Керівники груп, якими є викладачі циклової комісіі, організовують активне дозвілля студентів та з метою пізнати свій рідний край. Так, студенти побували в Львові, Чернівцях,  в печерах в Млинках, на Закарпатті.

У коледжі викладачами циклової комісії математичних дисциплін створено Клуб фінансової грамотності на базі гри «Життєвий Капітал». Основна мета гри – покращити модель відносин з грошовим потоком і керувати ним з метою створення сімейного капіталу.  За ігровим столом вирують справжні емоції! Участь у тренінгах беруть не лише студенти, а й викладачі.