Голова циклової комісії  Юзьків Андрій Васильович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Сайт циклової комісії: http://csn.tk.te.ua/

 

Склад комісії

Станом на вересень 2019 р. циклова комісія налічує 12 викладачів:

Болюбаш Роксолана Юріївна, Дзюбата Наталія Миколаївна, Дячук Світлана Дмитрівна, Капаціла Ігор Богданович, Костик Григорій Петрович, Лісовий Володимир Миколайович, Марцюк Олександра Василівна, Недошитко Андрій Григорович, Пиж Василь Степанович, Штокало Леся Ярославівна, Штокало Володимир Ярославович, Юзьків Андрій Васильович.

Протягом певного часу в цикловій комісії працювали викладачі Брощак І.І., Волянюк І.Б., Геник І.С., Глушко Л.М, Салик С.М., Саміда І.В., Ясіновський І.М

Історія і завдання циклової комісії

Інформаційні технології займають одне з провідних місць в навчально-виховному процесі Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя. Початком становлення цього напрямку було створення в 1987 році навчально-обчислювального центру на базі ЕОМ ЄС ИЗОТ. Керував робою цього центру Фірман І.Й.

В 1998 році було ліцензовано спеціальність «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж». З метою забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів даної спеціальності було відокремлено циклову комісію інформатики та обчислювальної техніки, яка до цього часу входила в циклову комісію  математики та інформатики. Головою ЦК в період з 1998 до 2001 року була Марціяш Г.Я. Першими членами нової циклової комісії були Марціяш Г.Я., Дячук С.Д., Капаціла І.Б., Цимбалюк Л.В., Фірман І.Й., Юзьків А.В.

З 2001 року циклову комісію очолив Фірман І.Й. В 2003 році циклову комісію інформатики та обчислювальної техніки реорганізовано в циклову комісію комп’ютерних дисциплін. З 2005 року головою циклової комісії є Юзьків А.В. 

1 вересня 2015 р. у зв’язку із одержанням ліцензії на підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Обслуговування програмних систем та комплексів», циклову комісію комп’ютерних дисциплін реорганізовано в дві нові:

– Циклову комісію програмних систем та комплексів (голова ЦК Марціяш Г.Я.).

– Циклову комісію комп’ютерних систем і мереж (голова ЦК Юзьків А.В.).

Циклова комісія комп’ютерних систем і мереж продовжує здійснювати підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» та бакалаврів за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 змінено найменування спеціальності і галузі знань, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів викладачами даної циклової комісії на наступні:

Шифр та найменування галузі знань – 12 Інформаційні технології.

Код та найменування спеціальності – 123 Комп’ютерна інженерія

Заняття з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» проводить голова циклової комісії, викладач-методист Юзьків А.В.:

{gallery}ck/kd/1{/gallery}

Для ефективної підготовки фахівців використовуються спеціалізовані кабінети і лабораторії: Мікросхемотехніки та мікропроцесорних систем (ауд. 101); Основ інформатики та комп’ютерної техніки (ауд.102); Технічного обслуговування ЕОМ (ауд.103); Основ інформатики та комп’ютернорї техніки (ауд.104); Програмування (ауд. 206); Технічного обслуговування та архітектури ЕОМ (ауд. 207); Програмування та алгоритмічних мов (ауд.219); Кабінет дипломного проектування та комп’ютерних практик (ауд.320); Комп’ютерних мереж та мережевих технологій (ауд.315); Систем автоматизованого проектуванння та моделювання. Архітектури ЕОМ (ауд.220). Всі кабінети об’єднані в загальноколеджну мережу, яка має вихід в Інтернет. Функціонує  електронна бібліотека коледжу, де студенти можуть працювати з електронними посібниками та іншими матеріалами, які надали викладачі ЦК, або використовувати зовнішні ресурси. Викладачами ЦК реалізована система е-навчання.

Лабораторія програмування:

{gallery}ck/kd/2{/gallery}

Заняття з дисципліни «Основи захисту інформації» проводить викладач Радчик Г.І.

{gallery}ck/kd/3{/gallery}

Лабораторну роботу з дисципліни «Програмне забезпечення» проводить викладач Лісовий В.М.

{gallery}ck/kd/4{/gallery}

Роботу периферійних пристроїв студенти вивчають під керівництвом викладача  Дзюбатої Н.М.:

{gallery}ck/kd/5{/gallery}

Вручення дипломів ОКР «Бакалавр» студентам заочної форми навчання:

{gallery}ck/kd/6{/gallery}

Тижні комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін  завжди відзначалася не лише високим рівнем підготовки фахівців із сучасних інформаційних технологій, але й умінням цікаво та змістовно організувати відпочинок студентів. Кожного року цикловою комісією комп’ютерних дисциплін організовується та проведено предметний тиждень. Тиждень комп’ютерних дисциплін має навчальну, пізнавальну та розважальну мету.

У рамках Тижня комп’ютерних дисциплін відбувається велика кількість цікавих заходів: логічно-пошукова аркади «Комп-Квест», перший етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерних технологій, ігровий чемпіонат «Game over», конкурс сайтів «Моє рідне місто», конкурс стінгазет «Комп’ютерні віруси», конкурс буклетів «Наша спеціальність», пізнавально-розважальна програма та підведення підсумків тижня комп’ютерних дисциплін.

Також ЦК комп’ютерних дисциплін організувала випуск тематичної газети «КомПрес», яка наповнена розважальною та пізнавальною інформацією.

Тиждень комп’ютерних дисциплін отримує схвальні відгуки коледжної студентської спільноти та викладацького колективу. 

Тестова частина олімпіади з інформатики та КТ:

{gallery}ck/kd/7{/gallery}

Змагання студента і робота

{gallery}ck/kd/8{/gallery}

Конкурс «проблемний картридж»:

{gallery}ck/kd/9{/gallery}

Нагородження переможців тижня комп’ютерних дисциплін:

{gallery}ck/kd/10{/gallery}

Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки

В період з 21-23 травня 2008 року на базі Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя відбулася ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки серед ВНЗ І-ІІ р.а. Участь в олімпіаді прийняли 25 учасників – переможців обласних олімпіад.

І місце посів  студент Вінницького технічного коледжу Коробейніков Борис, керівник учасника – Овчар Іван Миколайович

Зустріч учасників олімпіади:

{gallery}ck/kd/11{/gallery}

Робота журі:

{gallery}ck/kd/12{/gallery}

Переможця олімпіади нагороджує Голова спілки  обласних рад директорів ВНЗ І –ІІ рівнів акредитації Похресник Анатолій Констянтинович:

{gallery}ck/kd/13{/gallery}

Починаючи з 2006 року, студентські команди коледжу постійно приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Програмування мікропрограмних автоматів та  мікроконтролерних систем». При цьому вони займають призові місця в категорії «коледжі та технікуми».

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Хмельницький, ХНУ, 2006 р. Студенти Чайківський Назар, Попів Тарас (1-ше місце)

{gallery}ck/kd/14{/gallery}

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Хмельницький, ХНУ, 2007 р. Студенти Скаржевський Олександр, Попів Тарас – 1-ше місце

{gallery}ck/kd/15{/gallery}

ІІ етап І заочної Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем.

Хмельницький, ХНУ, 2006 р. Студенти Попів Тарас, Молоток Степан. Грамота з відзнакою за цілеспрямованість та оригінальність прийнятих рішень і зайняте 2-ге місце серед команд коледжів і технікумів.

{gallery}ck/kd/16{/gallery}

ІІ етап VII Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем.

Київ, КПІ, 2009 рік. Студенти Галушка Олександр, Забурко Микола. – 2-ге місце в індивідуальному заліку серед команд технікумів і коледжів

{gallery}ck/kd/17{/gallery}

І етап десятої Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем.

Київ, КПІ, 2010 р. студенти Макар А.В., Малиш М.М. – 1-е місце в особистому заліку серед команд технікумів і коледжів 

{gallery}ck/kd/18{/gallery}

ХІ Всеукраїнська олімпіада з навчальної дисципліни «Програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем»

Учасники команди коледжу – Студенти Савка Захар і Піхурко Адрій

{gallery}ck/kd/19{/gallery}

Участь в національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості Intel ISEFF 2008 «Intel-ЕкоУкраїна-2008»

Національний еколого-натуралістичний центр МОН України. Скаржевський Олександр

{gallery}ck/kd/20{/gallery}