Циклова комісія механічних дисциплін забезпечує підготовку спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування».

Голова циклової комісії: Семенів Олександр Євгенович, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії

Склад циклової комісії:

Волошин Віталій Нестерович – викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат технічних наук.

Паньків Віталій Романович  – викладач вищої категорії, кандидат технічних наук.

 Гаврищук Ірина Василівна – викладач вищої категорії, кандидат педагогічних наук.

Геник Ігор Степанович – викладач вищої категорії, кандидат технічних наук.

Семенів Олександр Євгенович – викладач вищої категорії, кандидат історичних наук.

Слободний Богдан Миколайович – викладач вищої категорії, викладач-методист

Циклова комісія механічних дисциплін була однією з перших у закладі освіти, оскільки була створених ще за існування Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування. Її історія тісно переплетена з історією навчального закладу.

ЗАВДАННЯ І РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Основними завданнями циклової комісії механічних дисциплін є підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, розробка ефективних форм і методів навчально-виховної роботи, розвиток у студентів наукової думки та залучення їх до дослідницьких пошуків, участь у конкурсах професійної майстерності, забезпечення єдності теоретичного та практичного навчання.

Викладачі циклової комісії механічних дисциплін ведуть постійну роботу над вдосконаленням методичної бази, випускають посібники та підручники, заохочують студентів до активного та творчого життя у стінах Технічного коледжу, дбають про оснащення кабінетів і лабораторій сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для виконання практичних і лабораторних робіт.

Навчання за даним напрямком підготовки невідривно пов’язане із виробництвом, тому особливу увагу при викладанні дисциплін спеціального циклу приділяється питанням практичного застосування теоретичних знань.

Навчальний процеc у повній мірі забезпечений необхідними навчальними приміщеннями, обладнаними необхідними приладами та пристроями для опанування тем навчальної програми. Для викладання спеціальних предметів є кабінети і лабораторії:

  • Кабінет основ обробки матеріалів та інструменту, технологічного оснащення ( ауд.209в).
  • Кабінет технології машинобудування, взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань (ауд. 213в).
  • Металорізальних верстатів та технологічного оснащення (ауд.214в).
  • Кабінет-лабораторія технічних вимірювань, гідро та пневмоприводів (ауд. 101в).
  • Кабінет-лабораторія інженерної та комп’ютерної графіки (ауд. 201в).

Кабінети та лабораторії циклової комісії забезпечені відповідними приладами та лабораторними стендами по вивченню дисциплін і проведенню лабораторних і практичних робіт.

За цикловою комісією закріплена комп’ютерна лабораторія 201в, в яких студенти мають можливість освоїти сучасні методи комп’ютерної та інженерної графіки, 3D-проектування, моделювання роботи система числового програмного керування верстатів із використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Навчальний процес викладання дисциплін механічного циклу нерозривно пов’язаний із застосуванням інформаційних технологій. Викладачі циклової комісії постійно слідкують за новинками літератури, цікавляться новітніми технологіями викладання, проводять тестування знань студентів із застосуванням програмних продуктів, наповнюють методичними матеріалами електронну бібліотеку коледжу.

Для підвищення якості знань, вмінь та навичок викладачі циклової комісії розробляють яскраві унаочнення, презентації, плакати, макети.

{gallery}ck/md/new/12{/gallery}

ЗАХИСТИ ДИПЛОМНИХ ТА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

сновним завданням практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» є закріплення теоретичних знань та успішна підготовка до захистів дипломних проектів.

Велику роль у теоретичній підготовці студентів відіграють курсові проекти з дисциплін «Технічна механіка» та «Технологія машинобудування», основним завданням яких є сформувати у майбутніх спеціалістів інженерне мислення, вміння самостійно вирішувати питання прикладного характеру.

Високу оцінку впродовж багатьох років при захисті дипломних проектів студентами даної спеціальності давали голови державних екзаменаційних комісій: Гурей І.В. – д.т.н., професор кафедри “Конструювання верстатів, інструментів та машин” ТНТУ ім. І Пулюя, Закалов О.В. – к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування ТНТУ ім. І. Пулюя, Кущак І.В. – директор ТзОВ «ТеХС», Вовк Я.І. – заступник генерального директора з НТР ТОВ «ОСП Корпорація Ватра».

{gallery}ck/md/new/13{/gallery}

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Щорічно студенти коледжу приймають участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності за професією «токар», який традиційно щороку проводиться у Кропивницькому інженерному коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету. Передує конкурсу у м.Кропивницький тур ІІ етапу обласного конкурсу фахової майстерності серед вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., який проводиться у Тернопільському технічному коледжі.

У 2015 році за результатами теоретичної і практичної частин студент Олійник Ярослав Олегович зайняв почесне третє місце, а команда Технічного коледжу ТНТУ імені І.Пулюя зайняла третє загальнокомандне місце.

{gallery}ck/md/new/14{/gallery}

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

Навчальні практики проводяться у механічній майстерні коледжу та на підприємствах м. Тернополя, оснащених металообробним обладнанням: ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».

Протягом останніх років, студенти проходять практики на базі польського підприємства «AUTOCAM Poland» (м.Кам’яна Гура, Нижньосілезьке воєводство республіки Польща).

Протягом практик на підприємстві студенти Технічного коледжу ознайомлюються з організацією виробництва європейського машинобудівного підприємства. Підприємство «AUTOCAM Poland» укомплектований сучасними металообробними верстатами провідних світових фірм Німеччини, Японії та ін., що керуються системами числового програмного управління.

Працівники підприємства в роботі користуються великою кількістю сучасного різального та вимірювального інструменту і обладнання, відтак студенти Технічного коледжу теж використовують новітні різальні інструменти та засоби і пристрої для контролю розмірів.

Саме під час практики студенти можуть на практиці реалізувати отримані у Технічному коледжі знання з різних технічних дисциплін. Керівництво підприємства підтвердило хороший теоретичний і практичний рівень підготовки студентів Технічного коледжу.

Спецодяг, який безкоштовно отримують студенти, європейського зразка, зручний та комфортний, підібраний по розміру. Під час перебування на практиці студенти забезпеченні необхідними засобами індивідуального захисту – захисними окулярами, засобами захисту слуху від виробничого шуму.

Під час перших тижнів практики за студентом Технічного коледжу закріплюється наставник, який навчає майбутнього фахівця правилам та нюансам виготовлення продукції. Окрім того, студенти на практиці покращують знання польської мови, ознайомлюються з культурою сусідньої країни.

{gallery}ck/md/new/15{/gallery}

ТИЖНІ МЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Щороку на відділенні транспорту та інженерної механіки для студентів груп МГ-100, МГ-200, МГ-300 та МГ-400 відбувається Тиждень механічних дисциплін, що пов’язаний зі святкуванням «Дня машинобудівника». В програмі щорічного Тижня механічних дисциплін – конкурси стінгазет на теми «Студентське життя групи» та «Цікаво в світі техніки», презентації груп, веселі та пізнавальні конкурси «Кмітливий механік», «КВЕСТ», спортивні розваги, теоретичний та практичний тур олімпіади «Кращий токар» та яскраві художні студентські номери. Організовують та оцінюють конкурси викладачі циклової комісії Волошин В.Н., Семенів О.Є., Слободний Б.М., Гаврищук І.В., Паньків В.Р., Геник І.С. та зав. механічною майстернею Гавришко В.І.

Окрім цього, під час тижня механічних дисциплін студенти відвідують провідні машинобудівні підприємства регіону, ознайомлюються з технологічними новинками, обладнанням машинобудування та організацією виробництва.

Впродовж Тижня механічних дисциплін студенти прагнуть бути ініціативними, творчими, намагалися брати участь у всіх змаганнях і конкурсах, щоб перемоги були яскравими, незабутніми, довго та емоційно обговорювалися. А програють студенти також з гідністю, очікуючи, що наступного року отриманні знання з практичних і теоретичних професійних курсів піднімуть їх на нову сходинку перемог.

{gallery}ck/md/new/16{/gallery}

ТУРИСТИЧНІ МАНДРІВКИ

Студенти груп МГ часто виїжджають в пізнавальні екскурсійні поїздки за туристичними маршрутами Карпат та Поділля. Метою таких екскурсійних поїздок є ознайомлення із населеними пунктами Тернопільської області, Карпатського регіону, отримання насолоди від чудових карпатських краєвидів, відвідини автентичних музеїв, де є можливість послухати цікаві розповіді екскурсоводів.

{gallery}ck/md/new/17{/gallery}