16 листопада 2022 року д.е.н., координатор проектів з фінансової грамотності Віталій Письменний для студентів спеціальності «Менеджмент» ВСП «Тернопільський фаховий коледж» Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя провів настільну фінансову гру «Підприємці».

Настільні ігри є унікальними інструментами навчання фінансової грамотності, для яких характерне використання широкого спектра методів організації освітньої діяльності. Вони допомагають активізувати пізнавальний інтерес і краще сформувати компетенції студентів, адже передбачають проведення занять, в яких створені умови, наближені до життєвих ситуацій. Ціль таких ігор полягає у зануренні всіх суб’єктів навчального процесу у практичну сферу, розкритті їхнього творчо-пошукового потенціалу, формуванні ключових навичок роботи у колективі, збільшенні зацікавленості в опануванні основами управління фінансами та підвищенні рівня мотивації до навчання у цілому.

Кожен студент задумувався про відкриття власної справи – піцерії, салону краси, автомайстерні тощо. Настільна фінансова гра «Підприємці» допоможе їм краще зрозуміти різні нюанси підприємницької діяльності та дізнатись багато цікавого про прибуток, збиток, витрати, податки, банкрутство тощо. Це особливо важливо у юному віці, коли відбувається цілеспрямоване навчання людини та формуються практичні навички.