При Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» створені і розпочали працювати фахові методичні об’єднання за спеціальностями (спорідненими спеціальностями) для створення навчально-методичних комплексів та напрацювання пропозицій до вдосконалення змісту підготовки фахових молодших бакалаврів. Були проведені організаційні засідання фахових методичних об’єднань в режимі онлайн зі спеціальностей 113 «Прикладна математика» і 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – 27 вересня, зі спеціальності 073 «Менеджмент» – 28 вересня, зі спеціальності 242 «Туризм» – 4 жовтня, зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» і 133 «Галузеве машинобудування» – 5 жовтня. Учать у організаційних засіданнях взяли члени цих фахових методичних об’єднань від ВСП «ТФК ТНТУ»: Фігурська Л.В., Приймак В.А., Редьква О.З., Мацикур Г.В., Гаврилюк В.Я. та Волошин В.Н.

На організаційних засіданнях фахових методичних об’єднань розглядалися питання розробки орієнтовних освітньо-професійних програм та навчальних планів за відповідними спеціальностями, першочергової підготовки підручників, електронних посібників та інших навчально-методичних матеріалів. Було презентовано алгоритми роботи фахових методичних об’єднань, представлена можливість використання закладами фахової передвищої освіти методик і програмного забезпечення Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» для моніторингу якості знань здобувачів фахової передвищої освіти.