На початку травня відбулось чергове педагогічної ради ВСП «ТФК ТНТУ».

Про стан та вдосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень виробничого навчання та її покращення доповідала заступник директора з навчально-виробничої роботи Оксана РЕДЬКВА. В доповіді було приведено виконані роботи, закуплене обладнання, комп’ютерна техніка, прилади і матеріали, якими поповнилася матеріально-технічна база ВСП «ТФК ТНТУ», та витрати на її оновлення, що склали понад 213 тис. грн. з початку навчального року.

Інженер з охорони праці Любомир КІРИК доповів про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності у ВСП «ТФК ТНТУ». У своїй доповіді привів результати виконання плану заходів із охорони праці та пожежної безпеки у 2022/2023н.р. та окреслив проблеми та основні завдання на наступний період.

Про здійснення превентивних виховних заходів серед студентів та учнів ВСП «ТФК ТНТУ» доповідала заступник директора з навчально-виховної роботи Галина МАРТИН. Практичний психолог Марія ДРАНОВСЬКА та педагог соціальний Христина МЕЛЬНИК доповіли про роботу соціально-психологічної служби ВСП «ТФК ТНТУ». У цих доповідях було наголошено про важливість роботи педагогічного колективу з превентивного виховання, яка полягає передусім у формуванні в студентів та учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів їх поведінки. У доповідях відзначено проведені заходи з превентивного виховання та, зокрема, проведені заходи соціально-психологічної служби щодо протидії булінгу в учнівському та студентському середовищі.

Керівник фізичного виховання Тарас КОГУТ доповів про стан фізичного виховання та спорту у ВСП «ТФК ТНТУ». У своїй доповіді він відзначив досягнення студентів та учнів у спортивних змаганнях та про проблеми, які виникають при дистанційному навчанні з фізичного виховання. Привів результати залучення студентів та учнів до занять фізкультурою і спортом у спортивних секціях ВСП «ТФК ТНТУ».

З розглянутих питань прийнято відповідні ухвали.

На педагогічній раді було прийнято ряд положень: Положення про академічну доброчесність у ВСП «ТФК ТНТУ»; Положення про систему запобігання академічного плагіату у ВСП «ТФК ТНТУ»; Положення про діяльність комісії з розгляду випадків булінгу у ВСП «ТФК ТНТУ»; Порядок створення та затвердження силабусів навчальних дисциплін (освітніх компонентів) ВСП «ТФК ТНТУ».

Педагогічною радою були схвалені результати вибору пріоритетних та альтернативних підручників для 10 класу, які беруть участь у конкурсному відборі МОН України та тих, які плануються для повторного видання. Також були визнані документи та результати навчання за програмами підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних працівників (з березня 2023 по травень 2023 року).