Професія «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Токар».

В наш час кількість автомобілів стрімко зростає. Підтримання їх у працездатному стані здійснює переважно система автосервісу. Однак, ні технічні можливості, закладені в конструкції сучасних автомобілів, ні заходи щодо утримання парку автомобілів у відповідному технічному стані не можуть бути реалізовані без кваліфікованих слюсарів, токарів.

Навчаючись за професією «Слюсар з ремонту автомобілів. Токар», учні отримують необхідну теоретичну та практичну підготовку з будови, технічного обслуговування і ремонту автомобілів, суміжні знання по токарній справі, а також з креслення, матеріалознавства, технології токарної обробки деталей, допусків та посадок, технічних вимірювань; з будови, експлуатації та технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

https://youtube.com/watch?v=1QGGitdIYV0

Виробниче навчання та виробничу практику учні проходять в майстернях коледжу, автолабораторіях, в майстернях автотранспортних підприємств, на станціях технічного обслуговування, які обладнані металорізальними верстатами, та на підприємствах, що мають верстати з ЧПК.

Майстерні коледжу і кабінети укомплектовані сучасним високопродуктивним обладнанням, автомобільними двигунами різних марок вітчизняних і зарубіжних фірм, агрегатами та вузлами, механізмами різних двигунів, контрольно-вимірювальними приладами, стендами, що дає змогу учням вивчати будову того чи іншого автомобільного агрегату і набувати практичних навичок проведення технічного обслуговування, ремонту та здійснення регулювальних робіт різних типів і марок автомобілів. В механічній майстерні коледжу учні набувають навиків роботи на токарних верстатах.

Високий рівень підготовки випускників професії «Слюсар з ремонту автомобілів. Токар» дозволить самостійно робити аналіз, приймати рішення і виготовляти та ремонтувати деталі і вузли, механізми автомобілів, враховуючи такі параметри, як відповідність та шорсткість поверхні, точність форм та розмірів.

Випускники за даною професією мають велику сферу застосування набутих знань і можуть працювати слюсарями в автотранспортних підприємствах, на станціях технічного обслуговування, а також токарями на заводах, підприємствах, комунальних і сільськогосподарських підприємствах.

Протягом навчання  паралельно з обраною основною професією учні можуть здобути  права водія категорій «В» та «В»«С».