Професія «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури».

Понад тридцять років коледж готує фахівців галузі радіоелектроніки і телебачення. Ці професії ніколи не втрачають своєї популярності та інтересу серед молоді.

Сьогодні у нас можна здобути робітничу професію «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури». Спеціалісти такого профілю повинні досконало знати елементну базу сучасних засобів передавання, приймання та обробки інформації, систем керування та зв’язку, досконало володіти прийомами ведення ремонту.

У повсякденному житті ми постійно стикаємося з подібними пристроями та системами. Це – телевізори, музичні центри, телефони, різні автоматичні прилади, які використовуються на виробництві. Техніка з часом виходить з ладу і потребує ремонту, радіомеханік продовжує її життя.

Засоби радіоелектроніки використовуються в медицині, промисловості, на транспорті, в космічній техніці. Тому фахівці з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури потрібні скрізь і завжди, професія відноситься до сфери обслуговування.

Навчання за професією «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» ведеться за двома напрямками:

·   професійно-теоретичне навчання – у навчальних кабінетах, лабораторіях;

·   професійно-практичне навчання – у виробничих майстернях і на підприємствах міста Тернополя та області.

Професійну підготовку майбутніх радіомеханіків проводить колектив досвідчених викладачів та майстрів виробничого навчання. Виробниче навчання є важливим етапом підготовки кваліфікованого робітника. Майстерні оснащені необхідним обладнанням, інструментами, контрольно-вимірювальною технікою. Учні вивчають багато цікавих предметів професійного спрямування: радіоелектроніка, основи телебачення, метрологія та вимірювальна техніка, імпульсна та цифрова техніка, мікроелектроніка. За період навчання учні здобувають кваліфікаційні рівні радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури ІІІ, ІV та V розрядів.

Після закінчення навчання наші учні вміють:

·   виготовляти друковані плати;

·   здійснювати електричний монтаж, контроль та ремонт вузлів і блоків радіотелевізійної апаратури;

·   проводити електрорадіотехнічні вимірювання;

·   виконувати обслуговування та ремонт телевізорів усіх класів вітчизняного та імпортного виробництва;

·   ремонтувати та налаштовувати телевізійні антени, музичні центри, радіоприймачі, автомобільні приймачі, магнітофони, СD-програвачі тощо;

·   проводити випробування та тренування радіотелевізійної апаратури.

Свої знання та вміння учні збагачують і вдосконалюють в позаурочний час, займаючись у радіотехнічному гуртку, гуртках технічної творчості. Таланти та здібності розвивають у гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях.

Наші випускники працюють:

·   на промислових підприємствах, об’єднаннях електрорадіотехнічної промисловості;

·   у радіомайстернях;

·   у сервісних центрах з ремонту побутової техніки, медтехніки, техніки мобільного зв’язку, комп’ютерної та офісної техніки;

·   у спеціалізованих центрах з продажу електронної техніки;

·   у рекламних агентствах з виготовлення світлової реклами;

·   на підприємствах зв’язку та телекомунікацій;

·   у Державній службі охорони України (охоронна сигналізація та відеоспостереження).

Професія радіомеханіка надає широкі можливості для індивідуальної трудової діяльності –  відкриття власних майстерень з ремонту сучасної радіотелевізійної апаратури, телефонів, комп’ютерів.

Після одержання диплома кваліфікованого робітника можна продовжити навчання в коледжі – на відділенні молодших спеціалістів з напрямку «Радіотехніка» за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» за скороченим терміном та в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на факультеті контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем.

{gallery}professions/radiomehanik{/gallery}