Проблема вибору професії завжди була актуальною й залишається такою в сучасних умовах. Яку спеціальність обрати – одне з головних завдань у житті кожної людини. Особливо значущою є проблема набуття майбутніми абітурієнтами адекватних знань про заклади фахової передвищої освіти, певний рід професійної діяльності, власні можливості оволодіння даною освітою

З метою профорієнтації викладачі циклової комісії телекомунікацій та радіотехніки відвідали професійно-технічні навчальні заклади Хмельниччини, а саме Хмельницьке ВПУ № 25 та Хмельницький професійний ліцей електроніки, де зустрілись із учнями випускних курсів. Оскільки випускники даних навчальних закладів мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном, тому майбутнім абітурієнтам було запропоновано змістовну розповідь про особливості навчання та перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за скороченим терміном у Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя». Увагу учасників зустрічей акцентовано на таких перевагах навчання у ВСП «ТФК ТНТУ», як: його високий рейтинг серед закладів фахової передвищої освіти регіону, велика кількість спеціальностей, високий рівень викладання, потужні лабораторії та майстерні, можливість особистісного та професійного зростання кожного учасника освітнього процесу.

Найбільше присутніх цікавили наступні запитання: які документи необхідно подавати, особливості навчання у ВСП «ТФК ТНТУ», можливість проживання в гуртожитку, можливість продовження навчання у ЗВО, як написати мотиваційного листа. На всі запитання було надано ґрунтовні відповіді.