Мотивація професійного вибору, відношення майбутнього студента до навчального закладу, його професійна орієнтація і життєві плани в багатьох випадках залежать від інформації, яку він отримує на найбільш важливому етапі складного та суперечливого процесу професійного самовизначення.

Закінчується навчальний рік, і багато випускників загальноосвітніх закладів нашого регіону стануть перед вибором майбутньої професії. Даний вибір є достатньо складним і відповідальним. Вибір професії – справа нелегка, але робити цей вибір доводиться кожному без винятку. Перед молодим поколінням постануть питання, як не помилитись у виборі професії та знайти головну справу свого життя, щоб мати моральне задоволення від роботи, отримувати достойну заробітну плату, приносити користь людям, державі.

З метою надання консультаційної допомоги у виборі майбутньої професії викладачі циклової комісії телекомунікацій та радіотехніки 16 травня 2023 року відвідали школи в населених пунктах Збараж, Чернихівці, Нижчі Луб’янки та Вищі Луб’янки, де зустрілись із учнями 9-х класів. Майбутні абітурієнти отримали змістовну інформацію про особливості навчання та перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів у Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя». Увагу учасників зустрічей акцентовано на таких перевагах навчання у ВСП «ТФК ТНТУ», як: його високий рейтинг серед закладів фахової передвищої освіти регіону, велика кількість спеціальностей, високий рівень викладання, потужні лабораторії та майстерні, можливість особистісного та професійного зростання кожного учасника освітнього процесу.

Для учнів вказаних шкіл були запропоновані різноманітні майстер-класи радіотехнічного спрямування. Особливу зацікавленість в майбутніх абітурієнтів викликала демонстрація різноманітних роботів, виготовлених випускниками відділення телекомунікацій та електронних систем фахового коледжу попередніх років.