У понеділок 29 серпня 2022 року відбулося перше у 2022/2023 навчальному році засідання педагогічної ради відділення професійної підготовки.

На порядку денному були розглянуті такі питання:

  1. Про підсумки роботи педагогічного колективу відділення професійної підготовки за 2021-2023 навчальний рік та основні завдання діяльності на 2022-2023 навчальні роки. Кутко О.М. – зав відділення ПП відзначила досягнення учнів і викладачів у минулому році. За підсумками виробничого навчання у групах доповів Чайківський В.П., Мартин Г.М. доповіла про виховну і соціальну роботу відділення. Світова А.І. доповнила про пільгові категорії учнів і нагадала класним керівникам груп про терміни здачі довідок на соціальні пільги.
  2. Затвердження плану роботи педагогічної ради відділення професійної підготовки. Доповідач: Кутко О.М. – зав відділення ПП
  3. Різне. У даному питанні розглянули порядок навчання груп.

 1.  УХВАЛИЛИ:                                                 

1. Створювати безпечне освітнє середовище для всіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану

                                                                       Постійно, педколектив

2. Продовжувати створювати  освітній простір із широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах дистанційного й змішаного навчання

                                                                          Постійно, педколектив

3. Здійснювати методичний супровід реалізації  навчальних планів та  програм   відповідно до компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів;

                                                       Постійно,       методисти , голови МК  

4. Орієнтувати методичну роботу на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості підготовки кваліфікованих робітників.

                                                         Постійно,   методисти , голови МК  

 5. Сприяти формуванню в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, засад здорового способу життя; реалізації прав кожної дитини на виховання, а також на гідні умови для навчання і розвитку відповідно до потреб.

                                                                          Постійно, педколектив

6. Продовжити роботу з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, активно залучаючи органи учнівського самоврядування, громадські організації; виконання завдань, визначених Стратегією та Концепцією національно-патріотичного виховання                                                                                                                                             Постійно, педколектив   

7. Розробити та затвердити план роботи відділення професійної підготовки

                                   до 15.09.22. Заступник директора з НВР, заввідділення ПП

8. Провести зрізи знань за курс загальноосвітньої школи з предметів загальноосвітньої підготовки.

                                       До 01.10 22  заввідділення ПП, викладачі предметів ЗОП

Формувати в студентів та учнів національну свідомість і відповідальності за долю України.

Забезпечувати  високий рівень професійності та вихованості молоді, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації.

Покращити умови проживання студентів та учнів в гуртожитках фахового коледжу.

Вдосконалити форми та методи проведення профорієнтаційної роботи.

Щорічно вшановувати пам’ять учнів та працівників фахового коледжу, які загинули  під час воєнних дій.

Поповнювати відповідною інформацією та експонатами кімнату музею  “Просвіта” «Сльози твої Україно».

2.  УХВАЛИЛИ:                                                 

Затвердити план педагогічної ради відділення ПП