Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);
  • військово-облікових документів;
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Правилами прийому);
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Правилами прийому);
  • вісім кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 подаються вступником особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію.