У лютому відбулось чергове педагогічної ради ВСП «ТФК ТНТУ».

Про результати освітньої діяльності на відділеннях ВСП «ТФК ТНТУ» у І семестрі 2022/2023 навчального року доповідали завідувачі відділень Віктор Приймак, Наталя Залуцька, Ігор Кодлюк, Оксана Кутко. У доповідях було представлено роботу відділень, проаналізовано результати успішності студентів та учнів, роботу із студентами та учнями, які навчаються і перебувають за кордоном. Окреслено основні проблеми та завдання на наступний семестр.

Про стан фінансово-господарської діяльності ВСП «ТФК ТНТУ» у 2022 році та перспективи її покращення доповів головний бухгалтер Роман Ділай. У своїй доповіді він привів показники фінансування за загальним і спеціальним фондом державного і місцевого бюджетів, які у 2022р. склали 85 290,4 тис. грн. Привів показники надходження коштів спеціального фонду за видами діяльності. Показав видатки загального і спеціального фонду. Також було приведено проектні показники фінансування підготовки фахівців вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти у 2023 році.

Про кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Обслуговування і ремонт електричних та електронних систем автомобілів» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» доповів завідувач відділення телекомунікацій та електронних систем Віктор Приймак та голова циклової комісії електричних та електронних систем автомобілів Руслан Заверуха.

З розглядуваних питань прийнято відповідні ухвали.

На педагогічній раді було прийнято ряд положень: Про внутрішню систему забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти (нова редакція); Про оцінювання здобувачів вищої та фахової передвищої освіти; Про семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти та фахової передвищої освіти; Про краєзнавчий музей ВСП «ТФК ТНТУ».

Педагогічною радою був затверджений План підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «ТФК ТНТУ» на 2023р. та визнані документи та результати навчання за програмами підвищення кваліфікації та інформальної освіти педагогічних працівників (з вересня 2022 по лютий 2023 року).