131 “ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА”

Дипломні проекти виконуються на завершальному етапі навчання студентів і передбачають: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих та інших завдань, пов’язаних з темою проекту.

23 та 27 червня відбулися захисти дипломних проектів спеціальності 131 “Прикладна механіка”.

Тематика дипломних проектів була в значній мірі спрямована на вирішення практичних задач підприємств, так як матеріали для виконання дипломного проекту студенти підбирали під час проходження практики.

Практичною цінністю проектів є розробка технологічних процесів виготовлення різного роду конструкцій та виробів.

Основні завдання дипломних проектів полягали у розробці і техніко-економічному обґрунтуванні технологічного процесу виготовлення конструкцій та виробів різної складності, форм і призначення.

Технологічні процеси виготовлення виробів розроблялись з урахуванням новітніх тенденцій в області зварювання з використанням сучасних зразків зварювального обладнання та матеріалів.

Вдосконалені технологічні процеси виготовлення виробів мають техніко-економічні обґрунтування, що підтверджують їх рентабельність, а відповідно і конкурентоспроможність на ринку виготовлюваної продукції.

Всі дипломні проекти містили розділ з охорони праці, де в основному було запропоновано заходи по покращенню умов праці робітників на спроектованій зварювальній дільниці.

Проекти були виконані із застосуванням прикладних програм, згідно діючих вимог і правил.

Екзаменаційна комісія зазначає, що рівень теоретичної і практичної підготовки дипломників відповідає кваліфікаційним вимогам.

В цілому студенти спеціальності продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки.

Згідно результатів захисту дипломних проектів випускникам, які навчалися за спеціальністю 131 “Прикладна механіка” присвоєно освітньо-професійний ступінь “фаховий молодший бакалавр”.