Вже традиційно наприкінці навчального року студенти випускних курсів підводять підсумки свого навчання у фаховому коледжі шляхом захисту дипломних проектів. Не винятком став і даний навчальний рік.

З 22 по 30 червня 2022 року відбувались захисти дипломних проектів молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів відділення телекомунікацій та електронних систем, які навчались за спеціальністю: 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Тематика дипломних проектів була присвячена актуальним проблемам сучасного розвитку електроніки та радіотехніки. Майбутні фахівці з телекомунікацій та радіотехніки основну увагу у своїх проектах зосередили на розрахунках електричних кіл проектованих пристроїв, на виборі сучасної елементної бази та її обґрунтуванні. Використовуючи засоби САПР та сучасну комп’ютерну техніку студенти-дипломники розробляли конструкції проектованих пристроїв та підбирали відповідні технологічні процеси та обладнання для їх виробництва. Випускники вклали душу у створення своїх проектів, адже для багатьох з них виконання подібних завдань – звична справа, оскільки вони уже виконували та захищали комплексні курсові проекти. Крім того, значна частина випускників уже значний час працюють за фахом на провідних підприємствах міста у даній галузі.

Слід відмітити, що даний навчальний рік став справжнім випробуванням як для студентів, так і для членів екзаменаційної комісії, адже вперше захисти дипломних проектів відбувались в дистанційному режимі і крім того, дипломники могли спілкуватись із керівниками дипломних проектів та консультантами виключно через засоби електронного спілкування.

Комісію приємно здивували виступи студентів актуальністю та обґрунтованістю рішень, застосуванням інноваційних комп’ютерних технологій, використанням сучасних методів і засобів дослідження. У процесі захисту дипломних проектів студенти переконливо, логічно та наочно викладали основні результати своїх досліджень, обізнано відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань і практичних навичок, що надбали під час навчання у коледжі. Для кращого висвітлення змісту дипломних проектів випускниками використовувались мультимедійні засоби.

Усі дипломні проекти були високо оцінені головою екзаменаційної комісії директором ТОВ «Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку «Стріла» Олександром Рафалюком За результатами захистів дипломних проектів члени ЕК відзначили старанну підготовку випускників до захисту та побажали їм успіхів у подальшому житті а викладацькому складу коледжу плідної праці у підготовці спеціалістів.

Отож, у 2022 році студентами 4 курсу відділення телекомунікацій та електронних систем, які здобували кваліфікацію молодшого спеціаліста з телекомунікацій та радіотехніки та фахового молодшого бакалавра з телекомунікацій та радіотехніки, представили до захисту 54 дипломних проекти, усі вони були успішно захищені із наступними результатами:

  • «відмінно» – 25проектів (46,3 %);
  • «добре» – 19 проектів (35,2 %);
  • «задовільно» – 10 проектів (18,5 %).

4 випускники одержали дипломи з відзнакою.

Також слід відмітити, що випускниками 2022 року 8 дипломних проектів були розроблені із виготовленням діючих макетів проектованих пристроїв, 46 проектів – із виконанням 3D моделей проектованих пристроїв.

Колектив фахового коледжу щиро вітає студентів–випускників із присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста з телекомунікацій та радіотехніки і фахового молодшого бакалавра з телекомунікацій та радіотехніки, та бажає їм мирного неба, злагоди, нових творчих успіхів та досягнень у професійній діяльності та особистому житті.