Наприкінці навчального року студенти випускних курсів підводять підсумки свого
навчання у фаховому коледжі шляхом захисту дипломних проектів. Не винятком став і
даний навчальний рік.
З 22 по 27 червня 2022 року відбувались захисти дипломних проектів молодших
спеціалістів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Відмітимо те, що даний навчальний рік став справжнім випробуванням як для
студентів, так і для членів екзаменаційної комісії, адже вперше захисти дипломних
проектів відбувались в дистанційному режимі. При цьому дипломники мали можливість
комунікувати із керівниками дипломних проектів та консультантами виключно через
засоби електронного спілкування.
Отож, у 2022 році студенти 4 курсу відділення транспорту та інженерної механіки
здобували кваліфікацію молодшого спеціаліста, представили до захисту 19 дипломних
проектів, усі вони були успішно захищені із наступними результатами:

 • «відмінно» – 8проектів;
 • «добре» – 7 проектів;
 • «задовільно» – 4 проектів.
  1 випускник одержав диплом з відзнакою.
  Колектив фахового коледжу щиро вітає студентів–випускників із здобуттям
  освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та бажає їм мирного неба,
  злагоди, нових творчих успіхів та досягнень у професійній діяльності та особистому
  житті!!!