Відповідно до графіка засідань обласних методичних об’єднань ЗФПО Тернопільської області на 2022/2023 н.р. 16 березня 2023 року відбулось засідання обласного методичного об’єднання викладачів інженерної та комп’ютерної графіки закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області у вигляді науково-практичної онлайн-конференції на тему «Сучасні проблеми графічної підготовки студентів у ЗФПО : теорія і практика»  із використанням сервісу Google Meet.  Модератором заходу став Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”.

У роботі відеоконференції взяли участь представники десяти навчальних закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області, де відповідно до специфіки навчальних закладів надається графічна підготовка здобувачам освіти, а також  представники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Західноукраїнського національного університету.  З вітальним словом до учасників засідання звернулась методист Ради директорів ЗФПО Тернопільської області Ірина Лещик, яка висвітлила актуальні питання організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти та роботи методичного об’єднання, побажала плідної роботи.

Голова методичного об’єднання викладачів інженерної та комп’ютерної графіки Ірина Гаврищук звернула увагу на основні моменти роботи МО в поточному навчальному році, окреслила перспективи та ознайомила учасників із порядком проведення засідання.

В процесі роботи відповідно до програми засідання було заслухано та обговорено такі доповіді:

Ящик Олександр Богданович  кандидатпедагогічних наук, доцент кафедри  комп’ютерних технологій  ТНПУ ім. В. Гнатюка

SMART-ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Захарчук Олена Павлівна  кандидат технічних наук, доцент кафедри транспорту і логістики Західноукраїнського національного університету

ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЮ КОМПОНЕНТОЮ «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» У РЕЖИМІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ MOODLE

Червоняк Артур Михайлович викладач вищої категорії ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ОНЛАЙН-ДОШКИ “MIRO” ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСВІТЯН

Маркопольський Сергій Володимирович спеціаліст  першої категорії ВСП «Тернопільський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ»

 РОЗВИТОК СЕРВІСІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЇ НА ОСНОВІ ВВЕДЕНИХ ЗАПИТІВ

Актуальність представлених на семінарі доповідей та їх подання викликало зацікавленість у учасників засідання, доповідачі надали вичерпні відповіді на поставлені запитання. Під час роботи семінару кожен учасник мав можливість презентувати своє бачення з окреслених питань та обмінятись досвідом щодо викладання інженерної та комп’ютерної графіки у закладах фахової передвищої освіти Тернопільської області. За результатами роботи  сформовано електронний варіант збірника статей учасників з  розміщенням на сайті Ради директорів ЗФПО Тернопільської області.  Для учасників відповідно їх участі в роботі семінару підготовлені сертифікати підвищення кваліфікації.

Варто відзначити, що на завершення тригодинної плідної співпраці в рамках дискусійної онлайн-панелі Ірина Гаврищук висвітлила результати опитування, які проводились у viber-групах, стосовно використання програмного забезпечення під час викладання інженерної та комп’ютерної графіки студентам технічних спеціальностей. Було наголошено про можливість проведення олімпіади з інженерної та комп’ютерної графіки в майбутньому та висвітлено сайт ОМО, де містяться завдання, критерії оцінювання та умови виконання олімпіад них завдань відповідно до секцій (секція I – 3d моделювання та секція II – дизайн проект).

Також було проведено анкетування учасників щодо організації та проведення занять дисциплін графічного циклу, а саме кількості відведених годин навчальним планом для різних спеціальностей, чи інтегруєте Ви використання САПР для виконання графічних робіт під час викладання дисципліни «Креслення» тощо.

Завершилось засідання обласного методичного об’єднання викладачів інженерної та комп’ютерної графіки закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області словами подяки, взаємного побажання здоров’я, мирного неба, перемоги Україні  та нових зустрічей в різних форматах.