14 березня 2023 року відповідно до плану роботи відбулося чергове засідання методичної ради ВСП «ТФК ТНТУ». Голови циклових та методичних комісій представили понад 35 розробок навчально-методичного забезпечення дисциплін для освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», які рекомендовані для впровадження в освітній процес.

Підсумком обговорень було визначення методичною радою ряду завдань, над якими необхідно працювати для забезпечення якісної підготовки фахівців, формування у здобувачів освіти відповідних компетентностей, передбачених освітніми (освітньо-професійними) програмами.