Туризм – одна з найдинамічніших галузей у сучасному світі, чинник економічного та культурного розвитку країни, захисту навколишнього середовища та історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння.

Студенти IV курсу спеціальності 242 Туризм Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» успішно здали комплексний фаховий екзамен та іспит з іноземної мови. Високий рівень теоретичної і практичної підготовки та глибоке знання англійської мови були продемонстровані під час здачі тесту з фахових дисциплін і виконання практичних завдань.

Вітаємо групу в повному складі з успішним випуском! Успіхів у подальшому навчанні і професійній діяльності!