Традиційно у червні завершують навчання в коледжі фахівці з інформаційних технологій спеціальностіКомп’ютерна інженерія – бакалаври, молодші спеціалісти та фахові молодші бакалаври.

Дипломне проектування є завершальним етапом навчання студентів у коледжі. Його мета – систематизація, закріплення та розширення теоретичних фахових знань студентів, практичне оволодіння  навичками самостійного вирішення технічних, технологічних та організаційно-економічних завдань.

Дипломне проектування студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія  реалізовується за такими напрямками:

  • проектування чи модернізація комп’ютерних мереж;
  • розробка мікропроцесорних систем;
  • розробка прикладного програмного забезпечення та web-контенту;
  • технічне обслуговування апаратних засобів комп’ютерних систем та

мереж.

Теми дипломних проектів укладені з урахуванням специфіки підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів, вимог освітніх програм, власного досвіду керівників дипломного проектування. Також під час розробки тем було враховано  замовлення і рекомендації виробничих підприємств, навчальних закладів, банків, організацій різної форми власності.

Рецензентами проектів були провідні викладачі  Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, а головами екзаменаційних  комісій – практичні фахівці в галузі інформаційних технологій Тернополя. Голови комісій та рецензенти відмітили достатньо високий рівень дипломних проектів, їхню актуальність та практичне спрямування.

З 16 по 27 червня відбулися захисти дипломних проектів молодших спеціалістів, які навчалися за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Всі студенти успішно захистили подані ними до екзаменаційних комісій дипломні проекти.

Випускники, які  здобували кваліфікацію молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра з комп’ютерної інженерії, представили до захисту 71 дипломний проект. Усі роботи були успішно захищені з такими результатами:

Дипломи  з відзнакою отримали 8 випускників.  

Дорогі випускники!

Вітаємо Вас з успішним завершенням навчання.

Будьте сильними і мудрими!Бажаємо Вам міцного здоров’я, мирного неба,  успішної кар’єри, високих професійних досягнень, здійснення життєвих планів і мрій!