В період з 22.06.22 по 27.06.22 відбувся захист дипломних проектів
студентами спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)». Вперше в ВСП «ТФК ТНТУ ім.І.Пулюя» захист дипломних
проектів відбувся в не стандартному форматі: онлайн захист.
Екзаменаційна комісія працювала під головуванням начальника
Тернопільської автостанції №2 ТОВ «Тернопільавторанс 16100» Швайкевича
Олега Ярославовича. Заступник голови – заступник директора з навчальної
роботи, к.т.н., доцент Волошин Віталій Несторович; члени комісії: голова ЦК
транспортних технологій Фігурка Ярослав Романович, викладач
автотранспортних та автомеханічних дисциплін Казимирович Ігор Юрійович,
к.т.н., доцент кафедри автомобілів ТНТУ імені Івана Пулюя Матвіїшин
Анатолій Йосипович; секретар комісії Вікторія Миколаївна Лотоцька.
До захисту були представлені проекти по вдосконаленні маршрутів, як
пасажирських, так і вантажних. Розроблені заходи по покращенні організації
перевезень вражали членів комісії та уже використовуються на підприємствах,
де студенти проходили переддипломну практику. Цікаві доповіді переростали у
аргументовані дискусії, кожен студент довів, що гідний отримати кваліфікацію
техніка-технолога за ОПП Організація перевезень та управління на
автотранспорті.
Вітаємо студентів, які протягом навчання здобули високі знання,
показали високий рівень підготовки та отримали диплом з відзнакою: Сташків
Анастасія, Сисак Діана, Яким Тетяна.
Вітаємо з успішним захистом дипломних проектів та бажаємо подальших
успіхів у професійній діяльності!