15.03.2023 викладачі циклової комісії транспортних технологій ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім.І.Пулюя» Жигальська У.Ю., Лотоцька В.М. та Фігурка Я.Р. взяли участь у  VIІI засіданні Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів транспортних технологій. Мета зустрічі: підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», встановлення взаємозв’язків між закладами освіти та обмін досвідом.

Із привітальним словом виступила голова ВМО Гринчук Олена Дмитрівна. Важливими питаннями, що розглядались в ході зустрічі, були обговорення процесу створення типових  програм навчальних дисциплін та електронних підручників. У виступах також взяли участь Володимир Шевченко, завідувач науково-методичного кабінету інженерно-технічної та технологічної освіти Науково-методичного центру ВФПО, та Юрій Бархоленко, канд. техн. наук, методист, спеціаліст вищої категорії науково-методичного кабінету інженерно-технічної та технологічної освіти Науково-методичного центру ВФПО, які доповіли про стан розробки електронних підручників різних навчальних дисциплін для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

У ході зустрічі проводилось обговорення механізму впровадження стандарту фахової передвищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» в освітній процес підготовки фахових молодших бакалаврів.