Навчально – виробнича робота


Матеріально – технічне забезпечення навчально – виробничого процесу здійснюється в трьох навчальних корпусах, 104 навчальних кабінетах, лабораторіях, десяти виробничих майстернях.
Наявність обладнання в лабораторіях, навчальних кабінетах, виробничих дільницях, виробничих майстернях відповідають вимогам навчальних планів та програм з підготовки кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів, бакалаврів.
Навчальні приміщення обладнані сучасною радіоелектронною, радіовимірювальною апаратурою, компютерною, мультимедійною технікою, металообробними верстатами, електрогазозварювальним обладнанням, обладнанням для виконання слюсарно – бляхарних, радіо – монтажних робіт.

Навчальні кабінети

Кабінет Конструювання і технології виробництва РЕАЕлектронна бібліотека

Навчальне заняття з вищої математикиПід час лабораторного заняття

Навчальні лабораторії

Практичні заняття з дисципліни “Електрорадіовимірювання”Кабінет Мікросхемотехніки і обслуговування технічних засобів комп’ютерних систем

Комп’ютерна практикаПідготовка до лабораторного заняття студентів спеціальності “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

На практичних заняттях з дисципліни комп’ютерна електронікаКомп’ютерна практика

Лабораторне заняття спеціальності “Автомобільний транспорт”. Проводить к.н.т. Марціяш О.М.Лабораторія Експлуатаційних матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів

Лабораторія Технології конструкційних матеріалівСтуденти спеціальності “Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”

Лабораторне заняття. Спеціальність “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”.На виробничому навчанні. Професія “Соціальний робітник. Гувернер”.

Навчально-виробничі майстерні

Механічна майстерняМеханічна майстерня

Підготовку до лабораторного заняття проводить викладач Барабаш М.В.Практичні заняття слюсарів з ремонту автомобілів

Електрорадіомонтажна практика студентівТокарі-фрезерувальники на конкурсі професійної майстерності

Токарі на виробничому навчанняПрактичні заняття слухачів обласного центру зайнятості

Слюсарно-бляхарна майстерняВиробниче навчання. Майстер Чайківський В.П.