З 22 по  27 червня  2017 року на відділенні транспорту та інженерної механіки для студентів спеціальності 5.05050302 “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” відбулися захисти дипломних проектів. 

Слід зазначити, що дипломні проекти виконуються студентами на завершальному етапі навчання і передбачають систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань, розвивають навики самостійної роботи.

Теми дипломних проектів були сформульовані у відповідності до специфіки підприємств, на яких студенти проходили технологічну та переддипломну практики.

Практична цінність проектів – це розробка технологічних процесів механічної обробки деталей з використанням високопродуктивного обладнання, оснащення, різальних та вимірювальних інструментів. 

Дипломне проектування проводилося під керівництвом досвідчених фахівців циклової комісії механічних дисциплін: Зобнінської О.Я., Слободного Б.М., Новіцького М.М., Семеніва О.Є. та Шум’яка В.З. 

Рецензування дипломних проектів проводили Комар Роман Васильович – к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування та автомобілів ТНТУ ім. І. Пулюя, Кобельник Володимир Романович – к.т.н., доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин ТНТУ ім. І. Пулюя, Шевчук Оксана Степанівна – к.т.н., старший викладач кафедри технічної механіки, с/г машин і транспортних технологій ТНТУ ім. І. Пулюя.

Згідно із результатами захисту дипломних проектів двадцятьом випускникам спеціальності 5.05050302 “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” присвоєно кваліфікацію “технолог” та освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, вісімнадцятьом студентам видано диплом звичайного зразка, двом студентам – Білоусу Назарію  Васильовичу та Пшеничному Самуїлу Володимировичу  – диплом з відзнакою.

{gallery}news/2017/2017_07_15/1{/gallery}