Дипломне проектування є завершальним і найбільш відповідальним етапом підготовки молодшого спеціаліста в Технічному коледжі. Під час дипломного проектування студенти вирішують комплексні задачі: використання загальнотехнічних та спеціальних знань при розв’язувані конкретних задач, пошук нових технічних рішень, застосування сучасних засобів програмування для розрахунку, а також прикладних пакетів програм для виконання графічної частини диплому. 

Цьогоріч захисти дипломних проектів для спеціальності “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” проходили з 25 по 27 червня. 

Керівниками дипломних проектів були досвідчені фахівці циклової комісії механічних дисциплін: Зобнінська О.Я., Слободний Б.М., Новіцький М.М., Семенів О.Є. та Шум’як В.З.  Рецензування дипломних проектів проводили Кобельник Володимир Романович – к.т.н., доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин ТНТУ ім. І. Пулюя, Паньків Марія Романівна, к.т.н, доцент кафедри «Технології машинобудування» ТНТУ ім. І. Пулюя та Барановський Віктор Миколайович д.т.н, професор кафедри  «Технології і обладнання зварювального виробництва» ТНТУ ім. І. Пулюя.

Екзаменаційна комісія заслухала доповіді 22 (двадцятидвох) студентів денної форми навчання, які були допущені до захисту дипломних проектів і пройшли підготовку згідно навчального плану даної спеціальності. Практичною цінністю проектів є розробка технологічних процесів механічної обробки деталей з використанням високопродуктивного обладнання, оснащення, різальних та вимірювальних інструментів. 

У відповідності до результатів захисту двадцятьом студентам видано диплом звичайного зразка, двом студентам – Гнатіву Назарію Васильовичу та Потішному Юрію Михайловичу  – диплом з відзнакою.

{gallery}news/2018/2018_08_16/1{/gallery}