Вже традиційно наприкінці навчального року студенти випускних курсів підводять підсумки свого навчання в коледжі шляхом захисту дипломних проектів. Не винятком став і даний навчальний рік. 

З 18 по 27 червня 2018 року відбувались захисти дипломних проектів студентів 4 курсу відділення електронних апаратів, які навчались за спеціальностями: 5.05090101 “Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв” та 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Тематика дипломних проектів була присвячена актуальним проблемам сучасного розвитку електроніки та радіотехніки. Майбутні техніки-конструктори основну увагу у своїх проектах зосередили на розрахунках електричних кіл проектованих пристроїв, на виборі сучасної елементної бази та її обґрунтуванні. Використовуючи засоби САПР та сучасну комп’ютерну техніку студенти-дипломники розробляли конструкції проектованих пристроїв та підбирали відповідні технологічні процеси та обладнання для їх виробництва. Випускники вклали душу у створення своїх проектів, адже для багатьох з них виконання подібних завдань – звична справа, оскільки вони уже виконували та захищали комплексні курсові проекти. Крім того, значна частина випускників уже не перший рік працюють за фахом на провідних підприємствах міста у даній галузі.

Комісію приємно здивували виступи студентів актуальністю та обґрунтованістю рішень, застосуванням інноваційних комп’ютерних технологій, використанням сучасних методів і засобів дослідження. У процесі захисту дипломних проектів студенти переконливо, логічно та наочно викладали основні результати свїх досліджень, обізнано відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань і практичних навичок, що надбали під час навчання у коледжі. Для кращого висвітлення змісту дипломних проектів випускниками використовувались мультимедійні засоби.

Усі дипломні проекти були високо оцінені головою екзаменаційної комісії технічним директором ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» Грицеляком В.М. За результатами захистів дипломних проектів члени ЕК відзначили старанну підготовку випускників до захисту та побажали їм успіхів у подальшому житті а викладацькому складу коледжу плідної праці у підготовці спеціалістів.

Отож, у 2018 році студентами 4 курсу відділення електронних апаратів, які здобували кваліфікацію техніка-конструктора, представили до захисту 55 дипломних проектів, усі вони були успішно захищені із наступними результатами:

  • «відмінно» – 17 проектів;
  • «добре» – 24 проекти;
  • «задовільно» – 14 проектів.

3 випускники одержали дипломи з відзнакою.

Також слід відмітити, що випускниками 2018 року 6 дипломних проектів були розроблені із виготовленням діючих макетів проектованих пристроїв, 22 проекти – із виконанням 3D моделей проектованих пристроїв і 5 проектів були виконані на замовлення ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».

 

Колектив коледжу щиро вітає студентів – випускників із присвоєнням кваліфікації техніка-конструктора та бажає їм миру, злагоди, нових творчих успіхів та досягнень у професійній діяльності та особистому житті. 

{gallery}news/2018/2018_07_09{/gallery}