З 15 по 27 червня відбулися захисти дипломних проектів молодших спеціалістів, які навчалися за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». За результатами роботи двох екзаменаційних комісій оцінку «відмінно» отримали 32 студенти, «добре» – 36 студентів та «задовільно» – 34. Шестеро випускників отримають дипломи молодшого спеціаліста з відзнакою. 

Також з 22 по 27 червня відбулися захисти дипломних робіт бакалаврів, які навчалися за напрямом підготовки 0501 «Комп’ютерна інженерія». Оцінку «відмінно» отримали 4 студенти, «добре» – 15 студентів та «задовільно» – 22

Рецензентами проектів були провідні викладачі з Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пуляю та Тернопільського національного економічного університету. Головами екзаменаційних  комісій були практичні фахівці в галузі інформаційних технологій Тернополя. Голови комісій та рецензенти відмітили високий рівень дипломних проектів та робіт, їх актуальність та практичне спрямування.

Захист дипломного проекту студентки Вощило Тамари на тему: «Розробка жестикуляційного інтерфейсу для людей з обмеженими можливостями»

 

Захист дипломного проекту студента Левицького Руслана на тему: «Розробка міді контролера електронної барабанної установки»