18 квітня 2019 року Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності, Європейським університетом та Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова було проведено щорічну XXIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ».

З вітальним словом до учасників  конференції звернувся голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректор Європейського університету, професор Іван Іванович Тимошенко, який зазначив, що за роки проведення конференції в ній представили свої наукові статті  близько 8000 молодих науковців, видано 63 томи збірників тез. У цьогорічній конференції взяли участь понад 120 науковців із 17 вищих навчальних закладів з усіх регіонів України і 3-х шкіл.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді, які різнобічно висвітлювали актуальні питання та тенденції розвитку країни, а саме: «Студентоцентризм   як   один  із  базових  елементів  якісної  освіти»   (доповідач – Бутенко Андрій Петрович, кандидат історичних наук, доцент, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої школи),  «Знання історії як запорука формування місії України в сучасному світі» (доповідачі – Зубанов Володимир Олександрович, голова президії Громадського об’єднання «Славетна Україна», Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, завідувач лабораторії археології Київського університету імені Бориса Грінченка), «Українці, що змінюють світ» (доповідач – Костіна Ганна, студентка 2 курсу факультету економіки та менеджменту Європейського університету), «Якісна освіта – інвестиція у майбутнє та ключ до створення нового світу» (доповідач – Мілевський Михайло, студент 3 курсу факультету інформаційних систем  та технологій Європейського університету), «Глобалізація економіки та проблеми адаптації України» (доповідач – Фоміна Тетяна, студентка   факультету соціально-економічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова), «Кіберзлочинність як зростаюча загроза, деякі правові аспекти» (доповідач – Левченко Сергій, аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Європейського університету) та інші.

Після невеликої перерви учасники конференції розійшлись на секційні засідання, де решта молодих науковців представили свої доповіді компетентним керівникам. Відповідно до галузевої тематики наукових доповідей була спланована робота 3-х секцій: «Молодь і освіта», «Молодь і наука», «Молодь, культура і національна самосвідомість» та 12-ти підсекцій: «Загальні проблеми освіти», «Психологія», «Теоретична економіка в Україні та світі (світова економіка, макро-, мікроекономіка)», «Дослідження розвитку ринку, регулюючих та управлінських систем (фінанси, облік, аудит, менеджмент, маркетинг, реклама та дизайн)», «Інформаційні та виробничі технології. Інноваційні технології навчання», «Фізико-математичні дослідження», «Біологія, екологія, географія, хімія», «Літературознавство та мовознавство», «Філософські та історико-політичні дослідження», «Правознавство та безпекознавство». 

Студенти Технічного коледжу групи ОТП-411 Хоптян Тарас і Штокайло Володимир взяли участь у роботі XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука,  культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції».  Доповідь молодих науковців  на тему: «Економічний націоналізм – новий шлях розвитку економіки України» відзначена серед кращих. По завершенню виступів всі учасники отримали сертифікати, а найкращі були нагороджені грамотами.

Вітаємо Тараса, Володимира та їх керівника – викладача економічних дисциплін Павлик Анну Йосипівну та бажаємо наснаги, плідної роботи та нових досягнень!

{gallery}news/2019/2019_04_27/1{/gallery}