24-25 квітня 2018 р на базі Вінницького технічного коледжу відбулося установче засідання по створенню Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  «Транспортних технологій» коледжів та технікумів України в  структурі  Ради  директорів (асоціації коледжів та технікумів України).

Були присутні 26 викладачів  із 15 коледжів та технікумів України.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів (далі – ВМО) «Транспортних технологій», заступника голови ВМО та координатора.

2. Обговорення плану роботи Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій».

3. Створення організаційного комітету для проведення Всеукраїнського конкурсу з транспортних технологій. 

4. Створення проектних (проблемних) груп для розробки нових державних стандартів освітніх програм, навчальних планів, навчально-методичних комплексів фахових дисциплін для здійснення освітнього процесу здобувачів освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

5. Обговорення активних та позаурочних методів навчання в професійній підготовці студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

Метою діяльності Всеукраїнського методичного об’єднання є впровадження нових державних стандартів освітніх програм, підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»,  встановлення взаємозв’язків між навчальними закладами, обмін досвідом здійснення освітньої діяльності.

Рішенням засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій» є:

1. Обрати Головою Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій» Гринчук О.Д. – голову циклової комісії транспортних технологій Вінницького технічного коледжу. 

2. Обрати заступником Голови Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів Яруту А.М. – голову циклової комісії організації і безпеки дорожнього руху Харківського державного автотранспортного коледжу.

3. Призначити відповідальною за формування та наповнення інформаційного ресурсу Фіголь С.І. – завідувача електромеханічного відділення Вінницького технічного коледжу.

4. Створити проектні (проблемні) групи за напрямами роботи:

  1. Розробка освітньо-професійної програми та рекомендованого навчального плану на спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».
  2. Розробка навчально-методичного забезпечення для викладання дисципліни «Організація пасажирських перевезень».
  3. Розробка навчально-методичного забезпечення для викладання дисципліни «Організація автомобільних вантажних перевезень».
  4. Розробка навчально-методичного забезпечення для викладання дисципліни «Організація та планування роботи підприємства».
  5. Розробка навчально-методичного забезпечення для викладання дисципліни «Організація міжнародних автомобільних перевезень».
  6. Розробка наскрізної програми та навчально-методичного забезпечення практики.
  7. Розробка навчально-методичного забезпечення спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху».

5. Створити організаційний комітет для проведення Всеукраїнського конкурсу з транспортних технологій (орієнтовно квітень 2019 року). 

6. Розробити Положення про Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів «Транспортних технологій», Положення про проектні (проблемні групи) Положення про Всеукраїнський конкурс з транспортних технологій, Розпочати формування збірника узагальнення перспективного педагогічного досвіду викладачів учасників ВМО.

7. Розширити склад ВМО викладачами, які забезпечують освітній процес спеціальностей 271 «Річковий та морський транспорт», 272 «Авіаційний транспорт».

8. Сформувати інформаційний електронний ресурс Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів (далі – ВМО) «Транспортних технологій».

9. Запланувати проведення чергового засідання ВМО викладачів «Транспортних технологій» на 20 – 22 вересня 2018 року.

Викладач Лотоцька В.М. увійшла у склад організаційного комітету для проведення Всеукраїнського конкурсу з транспортних технологій. 

Викладач Казимирович І. Ю. – у склад групи по розробці наскрізної програми та навчально-методичного забезпечення практик. 

{gallery}news/2018/2018_05_14/2/{/gallery}