Захисти дипломних проектів студентами випускних груп спеціальності 5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” пройшли на високому рівні. Кваліфікаційні роботи показали загальний рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів. 

Мета дипломного проектування полягає в систематизації і розширенні теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця, та їх практичному використанні при вирішенні конкретних інженерно-наукових, економіко-соціальних і виробничих завдань.  Випускники продемонстрували, наскільки вони володіють методиками  досліджень та експериментування, фізичного та математичного моделювання;  використовували сучасні інформаційні технології у процесі розв’язання задач, передбачених завданням на дипломне проектування. 

Викладачі циклової комісії велику увагу приділяють розвитку наукового мислення студентів. Кращі з них постійно займаються науковою роботою, приймають участь в різноманітних конференціях. Зокрема, викладачі та студенти спеціальності взяли участь у І Міжнародній науково-технічній он-лайн конференції “Альтернативні джерела транспорту на автомобільному транспорті”. Вже хорошою традицією стала розробка студентами комплексних дипломних проектів, наприклад, виготовлення стендів для ремонту та діагностики різних систем автомобілів, діючих макетів. Результати досліджень висвітлюються в профільних наукових виданнях України. Циклова комісія готує статті для участі в зарубіжних наукових виданнях. 

Цьогоріч найбільший інтерес в студентів-автомобілістів викликав  комплексний дипломний проект, завданням якого було проектування та виготовлення унікального самохідного транспортного засобу.  Процес розробки та втілення в життя такого масштабного проекту вимагав справді високого рівня теоретичних та практичних знань, застосування неординарного підходу до вирішення складних інженерних задач.

Дипломи з відзнакою отримали студенти Семчишин Арсен, Серединський Андрій, Рижак Віталій та Захаров Костянтин.

Члени екзаменаційної комісії констатували, що випускники готові до самостійної роботи за спеціальністю в умовах ринкової економіки. Бажаємо успіхів! 

{gallery}news/2017/2017_09_22{/gallery}