Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам та учням Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про стипендіальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про відділення вищої та фахової передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про циклову комісію Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про Відокремлений структурний підрозділ “Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”

Положення про порядок обрання делегатів Конференції ВСП «ТФК ТНТУ»

Положення про раду ТК ТНТУ ім. І. Пулюя

Колективний договір

Положення про встановлення навчального навантаження викладачам Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про заохочувальні відзнаки студентів та учнів Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про центр сприяння працевлаштуванню, практичного навчання та кар’єрного росту молоді Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про організацію освітнього процесу у ВСП “ТФК ТНТУ”

Положення про програму навчальної дисципліни ВСП “ТФК ТНТУ”

Наказ, щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією

Положення про організацію навчально-виробничого процесу відділення професійної підготовки Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про проведення практики студентів Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Порядок розміщення Технічним коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг

Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ТК ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про методичну раду ТК ТНТУ ім. І. Пулюя

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про освітні (освітньо-професійні) програми Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої, вищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про порядок та умови обрання здобувачами фахової передвищої, вищої освіти навчальних дисциплін за вибором у Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про педагогічну раду відділення вищої та фахової передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ВСП “ТФК ТНТУ”