Відбулися педагогічні читання на тему «Інноваційні підходи до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі».  Методист коледжу Брикса О.Л. акцентувала увагу на необхідності застосування педагогічних інновацій в умовах діджиталізації освіти,  на вдосконаленні інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, використанні цифрових освітніх технологій, формуванні ІК-компетенцій педагога. Вона проаналізувала результати наповнення викладачами електронних курсів в системі навчання Moodle,  активність використання цих курсів учасниками освітнього процесу.  

Кандидат економічних наук Редьква О.З. свій досвід, уміння, навички поширює у професійному середовищі. Оксана Зіновіївна провела практичне заняття з економіки  на тему «Гроші», продемонструвала  присутнім як можна використовувати інноваційні освітні методики і технології для  розвитку  пізнавальних, творчих здібностей студентів, підвищення активності та забезпечення максимальної самостійності у становленні майбутнього спеціаліста.  Така діяльність викладача сприяє підвищенню інтересу до вивчення дисципліни та навчання загалом.

Кандидат педагогічних наук Гаврищук І.В. поділилася досвідом своєї роботи з колегами. Ірина Василівна  активно  використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології.  Вона розробила і впроваджує в практику роботи коледжу  нову комп’ютерну навчальну програму компонентного аналізу технічного об’єкта, інструкційні картки «Мультимедійні алгоритми аналізів технічних об’єктів», а також електронний навчально-методичний комплекс вивчення технічного креслення – кейс викладача та студента. Результатом творчої педагогічної діяльності Ірини Василівни є високий рівень засвоєння студентами навчального матеріалу та якості отриманих знань.

Методист Брикса О.Л.

{gallery}news/2020/2020_03_06/3{/gallery}