В сучасному інформаційному суспільстві  висуваються нові вимоги до професії менеджера, не просто менеджера, а менеджера-обліковця.

Сьогодні власнику капіталу необхідно мати на підприємстві свою довірену особу, яка  була б обізнана з законодавством, бухгалтерським, податковим і управлінським обліком та фінансами, вміла б самостійно розібратися в кожній господарській операції, володіти прийомами аналізу  фінансово-господарської діяльності підприємства.

На етапі  старту бізнесу менеджеру необхідно допомогти власнику зареєструвати підприємство, вибрати ту чи іншу юридичну особу, організувати структуру підприємства, налагодити систему бухгалтерського обліку, відкрити рахунки в банках.

На етапі росту  бізнесу наступними завданнями є вибір раціональних методів  і засобів фінансового  та податкового планування, методів оптимізації витрат та шляхів збільшення прибутку.

На етапі розвитку підприємства необхідно допомогти визначити точки росту бізнесу, зробити фінансовий прогноз, скласти схеми купівлі основних засобів,  оренди.

На етапі процвітання бізнесу потрібно надавати допомогу власнику у виборі оптимальних управлінських рішень. Отже, якби не талант і майстерність менеджера-обліковця, то підприємство б не процвітало і не розвивалось в наявній економіці. Основне завдання підприємства – ефективно використовувати його активи і ресурси, зберігати і примножувати їх.

Для того, щоб бізнес-процеси були ефективними, завдання вирішувались швидко і своєчасно необхідно автоматизувати обробку економічної інформації. А це вимагає додаткових знань і навиків нових програмних продуктів, які відкривають  нові можливості для бізнесу.

Нещодавно спілка автоматизаторів бізнесу, більш відома як САБ, проводила всеукраїнську науково-практичну конференцію “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. Громадська спілка “Спілка автоматизаторів бізнесу” об’єднує професіоналів, зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних технологій, їх популяризації, кадровому забезпеченню та ефективному використанню в різних галузях економіки. У ході конференції учасники ознайомилися з новими інформаційними технологіями, обмінялися практичним досвідом їх викладання та застосування в підготовці фахівців, розширили шляхи співпраці з членами Спілки для реалізації спільних освітніх та дослідницьких проектів. Загалом, робота конференції тривала у таких напрямах:

  • проблематика та актуальність зближення та взаємопроникнення управлінських та облікових понять (проблема взаєморозуміння менеджера та бухгалтера); 
  • організаційні форми співпраці з навчальними закладами; 
  • досвід співпраці бізнес структур і освітніх установ; 
  • розвиток прикладних рішень “1С:Підприємства” – ефективного інструменту автоматизації бізнесу; 
  • анонс нової лінійки рішень для корпоративного ринку та управління підприємствами – Business Automation Software (BAS ERP та BAS Управління холдингом); 
  • нові рішення для бюджетної сфери – лінійка продуктів UA-Бюджет; 
  • підвищення кваліфікації викладачів, які готують спеціалістів по автоматизації бізнесу (як програмістських так і прикладних напрямків); 
  • обговорення питань підготовки спеціалістів для підвищення продуктивності при розробці, впровадженні та використанні інформаційних систем; 
  • використання інформаційної системи ІТС при підготовці майбутніх бухгалтерів, консультантів та ІТ- спеціалістів.

 

Павлик А.Й.

{gallery}news/2018/2018_03_23/2/{/gallery}