Державний екзамен – це завершальний етап навчання в коледжі та перевірка набутих знань спеціалістів.  Комплексний державний екзамен у студентів спеціальності «Менеджмент» складався з теоретичної та практичної частин. До теоретичної частини входили завдання з визначених Стандартом дисциплін у тестовій формі.

Друга частина (практична) передбачала практично-розрахункове завдання, що дає можливість продемонструвати вміння аналізувати діяльність підприємства, визначати сильні і слабкі його сторони та складати прогнози на майбутнє.
Студенти відповідально підійшли до складання екзамену і своїми результатами підтвердили освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

{gallery}news/2019/2019_02_05/1{/gallery}