Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя інформує про: Ліцензування підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03070101 «Туристичне обслуговування» (підстава: лист Відділу ліцензійної експертизи Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України №45-727 від 16.04.2010р). Для забезпечення діяльності з надання зазначеної освітньої послуги:

  1. Обґрунтовано можливості Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за погодженням Регіональної громадської експертної комісії Державної акредитаційної комісії при Тернопільській обласній державній адміністрації від 19.06.2009р. щодо ліцензування даної освітньої послуги;
  2. Проводяться заходи щодо приведення кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітньої послуги відповідно до умов ліцензування;
  3. Інформацію про надання зазначеної освітньої послуги можна отримати у Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя; заступники директора з навчальної роботи Волошин В.Н., Шевчук Я.Д.; телефони (0352) 28-19-66, (0352) 26-95-34; E-mail: tktdtu@ukr.net.