15 по 29  червня 2017 року в Тернопільському технічному коледжі  Тернопільського національного технічного університету  ім..І.Пулюя відбувся захист дипломних проектів студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальностей “Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв” за ОКР “Молодший спеціаліст”.

В 2017р. на розгляд Державної екзаменаційної комісії представили свої дипломні проекти 57 студентів. З них 18 чол. отримали за захист проектів оцінку «відмінно», 17 чол. – оцінку «добре», 22 чол. – оцінку «задовільно».  Особливістю дипломного проектування є те, що значна частина студентів щороку здійснює розробку дипломних проектів із виготовленням діючих макетів пристроїв. Зокрема, в 2017 р. студентами під час дипломного проектування виготовлено 19 діючих макетів. Крім того, 15 студентів здійснили розробку 3D-моделі проектованого виробу. Всі студенти показали високий рівень захисту дипломних проектів .Окремо слід відмітити дипломні проекти Валентина Крочака та Володимира Худзіка, виконані на високому рівні із виготовленням повнофункціональних діючих макетів. За результатами захисту троє студентів отримали  диплом з відзнакою – Крочак Валентин, Мойсей Павло та Худзік Володимир.Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікація “Молодший спеціаліст” присвоєна всім  студентам-випускникам.

Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що викладацький склад Технічного коледжу ТНТУ ім..І.Пулюя  готує висококваліфікованих молодших спеціалістів, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з присвоєної кваліфікації. 

Багато випускників продовжать навчання в Тернопільському  національному технічному  університеті  ім..І.Пулюя ішших вузух міста Львова та Одеси та Києва.

Циклова комісія радіотехнічних  дисциплін і адміністрація коледжу бажає успіхів випускникам в подальшому їх навчанні і трудовій діяльності. Хай Вам щастить!

{gallery}news/2017/2017_09_08/1{/gallery}